« Tagasi

Uus omastehoolduse infopunkt pakub nõu ja abi

Eesti Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel on valminud omastehoolduse infopunkt https://omastehooldusest.ee, kust leiab nõu ja abi omastehoolduse teemadel.

 

Uus veebikeskkond on suunatud kõikidele omastehooldajatele, hooldusvajadusega inimestele, valdkonna spetsialistidele ning ka kõigile neile, kes soovivad oma omastehooldajast sõpra toetada või hooldusvajadusega inimesele abiks olla.

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on pereliikmete roll oma lähedaste hooldamisel suur nii Eestis kui mujal maailmas. Euroopa omastehooldajate ühenduse EuroCarers hinnangul on ligi 80% hoolduskoormusest Euroopa Liidus omaste ehk abikaasade, sugulaste ja sõprade kanda ning see töö on harilikult tasustamata.

 

„Omastehooldajate toetamise eesmärk on vähendada hoolduskoormusest tingitud negatiivset mõju nende tervisele ning sotsiaalsele ja majanduslikule toimetulekule. Selleks tuleb omastehooldajatele tagada tingimused inimväärseks toimetulekuks, taastumiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks, võimaldades neile muuhulgas nõustamist, toetavaid teenuseid ja programme ning koolitusi. Valminud veebikeskkonna eesmärgiks on kasvada Eestis tuntud ja tunnustatud infopunktiks, kus jagatakse omastehoolduse teemadel asjakohast infot, suurendatakse teadlikkust ja antakse tuge ka reaalajas. Lisaks sellele aitab keskkond kaasa hoolduskoormusega inimeste koondumisele ja võrgustumisele, mis omakorda loob eeldused täna Eestis puudu oleva hoolduskoormusega inimeste huvikaitse võrgustiku tekkeks" sõnas Riisalo.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk: "Omastehooldaja rolli täitmine eeldab lisaks oma lähedase hooldamisele, tema vajaduste teadmisele, tihtilugu ka vajaduste aimamisele, head ülevaate omamist enda ja lähedase õigustest ning võimalustest. Liiga sageli tunnevad omastehooldajad end üksi. See ei tohiks nii olla. Tuge on võimalik saada kohalikult omavalitsuselt, riigilt Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja Tervisekassa kaudu, aga ka sarnase kogemusega inimestelt, neilt, kel käidud või käimisel lähedase hooldamise tee. Kindlasti on abiks laiem perekonnaring, sõbrad, kolleegid, tööandjad, kohalik kogukond ja tegelikult teadlik ühiskond tervikuna. Loodan, et infopunkt pakub teadmisi, tuge ja vajalikku infot ning lihtsustab veidigi omastehooldajate igapäevast toimetulekut. Omastehooldajad täidavad kohati rasket, üksluist, kurnavat ja mahukat, aga ka ilusat ja südamlikke hetki pakkuvat äärmiselt tähtsat rolli, pakkudes oma abivajajale lähedasele sooja, turvalist ja väärikat hooldust. See ei ole iseenesestmõistetav. Omastehooldaja, Sa oled väga väärtuslik. Oleme Sinuga."

 

Hoolduskoormuse uuringu andmetel on hooldamisega tegelevate inimeste arv Eestis vahemikus 159 500–180 300 inimest, kellest ligi pooled abistavad oma hooldatavat enesehooldus- või hügieenitoimingutes või regulaarsetes tervisetoimingutes.

 

Omastehoolduse infopunkti loomist rahastatakse koostöös Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine" raames.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda