Mustvee Vallavalitsuse korraldab kooskõlas Mustvee Vallavolikogu 31.07.2019 otsusega nr 49 ja Mustvee Vallavalitsuse 15.08.2019 korraldusega nr 475 kirjaliku enampakkumise Mustvee vallas ...

Kirjalik enampakkumine korteriomandi võõrandamiseks

Mustvee Vallavalitsuse korraldab kooskõlas Mustvee Vallavolikogu 31.07.2019 otsusega nr 49 ja Mustvee Vallavalitsuse 15.08.2019 korraldusega nr 475 kirjaliku enampakkumise Mustvee vallas ...

Kaunist taasiseseisvumispäeva !

19.augustil Mustvee Vallavalitsus ja teenuskeskused avatud kella 15.00-ni

Kaunist taasiseseisvumispäeva !

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Laekannu küla Jospra (16401:001:0282; 0,7285 ha;...

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Laekannu küla Jospra (16401:001:0282; 0,7285 ha;...

Mustvee Vallavalitsuse 08.08.2019 korraldusega nr 442 kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering , millega määrati Mustvee vallas Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele...

Kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering

Mustvee Vallavalitsuse 08.08.2019 korraldusega nr 442 kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering , millega määrati Mustvee vallas Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele...

Tutvuti Mustvee valla ja linna arendusprojektidega ja Mustvee sadama plaanidega. Projekti raames korrastatakse Mustvee sadama lõunamuul ja jõe suubumiskohas lõunakallas. 14. -...

14. augustil külastasid Mustvee sadamat projekti Common Peipsi 2 koostööpartnerid.

Tutvuti Mustvee valla ja linna arendusprojektidega ja Mustvee sadama plaanidega. Projekti raames korrastatakse Mustvee sadama lõunamuul ja jõe suubumiskohas lõunakallas. 14. -...

Eesti esimene seebihoki võistlus

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2019/2020 AVINURME KATLAMAJALE" Lisa 1 Kinnitus  Lisa 2...

HANGE "Avinurme katlamajale hakkepuidu tarnimine"

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2019/2020 AVINURME KATLAMAJALE" Lisa 1 Kinnitus  Lisa 2...

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1...

HANGE „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine“

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  ABIVALLAVANEMA  ametikoha täitmiseks. Peamisteks tööülesanneteks on aidata kaasa Mustvee valla arengule ja toimimisele ning...

Konkurss abivallavanema ametikohale

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  ABIVALLAVANEMA  ametikoha täitmiseks. Peamisteks tööülesanneteks on aidata kaasa Mustvee valla arengule ja toimimisele ning...

Tööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes: Nõuded kandidaadile: Vähemalt põhiharidus ...

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus otsib oma sõbralikku meeskonda HOOLDUSTÖÖTAJAT

Tööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes: Nõuded kandidaadile: Vähemalt põhiharidus ...

  MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2

  MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele...

Projekti nr 2014-2020.2.05.18-0104 Projekti periood 01.08.2018 - 31.12.2019 Toetuse summa eurot 83 408,8 Projekti raames kohandatakse Mustvee vallas 20 puudega...

Mustvee valla puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Projekti nr 2014-2020.2.05.18-0104 Projekti periood 01.08.2018 - 31.12.2019 Toetuse summa eurot 83 408,8 Projekti raames kohandatakse Mustvee vallas 20 puudega...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke nr  211782  "Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine" Hanke dokumendid asuvad  ...

HANGE " Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke nr  211782  "Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine" Hanke dokumendid asuvad  ...

Kandideerimise taotlus, kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad ja CV palume saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil  sekretar@mustvee.edu.ee...

Mustvee Kool ootab oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast bioloogiaõpetajat

Kandideerimise taotlus, kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad ja CV palume saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil  sekretar@mustvee.edu.ee...

Mustvee valla sotsiaalosakond võtab vastu alates 01.08-01.09.19 taotlusi RANIT SATOETUSE saamiseks. Taotluse saab esitada kõigis Mustvee valla teenuspunktides ja digitaalselt allkirjastatult...

Ranitsatoetuse taotlemine

Mustvee valla sotsiaalosakond võtab vastu alates 01.08-01.09.19 taotlusi RANIT SATOETUSE saamiseks. Taotluse saab esitada kõigis Mustvee valla teenuspunktides ja digitaalselt allkirjastatult...

MTÜ PEIPSIMAA KOGUKONNAKÖÖK PRESSITEADE 16.07.2019 Kõik head kala armastavad inimesed kogunevad sel laupäeval Kasepääle! Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane...

Kõik head kala armastavad inimesed kogunevad sel laupäeval Kasepääle!

MTÜ PEIPSIMAA KOGUKONNAKÖÖK PRESSITEADE 16.07.2019 Kõik head kala armastavad inimesed kogunevad sel laupäeval Kasepääle! Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane...

Vaata lisa!  

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Vaata lisa!  

Laupäeval 6. juulil 2019 toimub XXII laulupeo rongkäik ja avakontsert. Sel aastal möödus 150. aastat esimese üldlaulupeo toimumisest. Selle riiklikult ja rahvuslikult olulise tähtpäeva ja...

Heiskame lipud 6.juulil !

Laupäeval 6. juulil 2019 toimub XXII laulupeo rongkäik ja avakontsert. Sel aastal möödus 150. aastat esimese üldlaulupeo toimumisest. Selle riiklikult ja rahvuslikult olulise tähtpäeva ja...

Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine" rajatakse Jõgevamaale Mustvee linna ja Kasepää piirkonda ühendav kergliiklustee, mis tagab piirkonna elanikele ja turistidele turvalise...

Peipsi piirkonna taristute arendamine

Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine" rajatakse Jõgevamaale Mustvee linna ja Kasepää piirkonda ühendav kergliiklustee, mis tagab piirkonna elanikele ja turistidele turvalise...

  Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot 20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava...

Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot

  Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot 20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 14