Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas. Meie olud tagavad küll selle, et mingisugune mets hakkab alati nagunii...

Metsa hooldamine on tark investeering

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas. Meie olud tagavad küll selle, et mingisugune mets hakkab alati nagunii...

Algamas on ökomärgise Green Key teine taotlusvoor, mis kestab 2022. aasta detsembrist kuni 2023. aasta märtsini. Selle aja jooksul on turismiettevõtetel võimalik osaleda Stockholmi...

Algamas on ökomärgise Green Key teine taotlusvoor

Algamas on ökomärgise Green Key teine taotlusvoor, mis kestab 2022. aasta detsembrist kuni 2023. aasta märtsini. Selle aja jooksul on turismiettevõtetel võimalik osaleda Stockholmi...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

MUUDETAKSE KAITSTAVATE LOODUSE ÜKSIKOBJEKTIDE KAITSE-EESKIRJA

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Alates 1....

Korraldatud jäätmevedu alates 01.november 2022

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Alates 1....

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja pakkumuskutse korteri remondiks Kääpa külas Mustvee vallas Objekt valla munitsipaalkorter nr 6 Kääpa 5 majas Kääpa külas Mustvee vallas. Kü...

Pakkumuskutse korteriomandi remondiks Kääpa külas Mustvee vallas

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja pakkumuskutse korteri remondiks Kääpa külas Mustvee vallas Objekt valla munitsipaalkorter nr 6 Kääpa 5 majas Kääpa külas Mustvee vallas. Kü...

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr 404 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Pihkva tn 97a katastriüksuse (registriosa nr 1789335, ...

PIHKVA TN 97A DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr 404 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Pihkva tn 97a katastriüksuse (registriosa nr 1789335, ...

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 35 (lisa 1) algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Narva tn 31b katastriüksuse (katastritunnus 48501:001:0080,...

Detailplaneeringu algatamine Narva 31b Mustvee linn

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 35 (lisa 1) algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Narva tn 31b katastriüksuse (katastritunnus 48501:001:0080,...

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 09.08.2022 korraldusega nr 335 võeti vastu Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Pihkva tn 97a kinnistu (registriosa nr 1789335, ...

PIHKVA TN 97A KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 09.08.2022 korraldusega nr 335 võeti vastu Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Pihkva tn 97a kinnistu (registriosa nr 1789335, ...

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11. august 2022. Pakkumus esitada Maksumuse esildisel soovitud tööpiirkonnale. Dokumendid lisatud.

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja hanke õpilasveoks õppeaastatel 2022/23 ja 2023/24.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11. august 2022. Pakkumus esitada Maksumuse esildisel soovitud tööpiirkonnale. Dokumendid lisatud.

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Mustvee Vallavara lihtmenetlusega hange“ Küttepuude ostmine 2022/2023a kütteperioodiks Kääpa katlamajale“

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Keskkonnaameti teade 28. juuni 2022 Maa pinnast 71% katab vesi. Sellest vaid 1% kõlbab joomiseks, toidu valmistamiseks, pesemiseks või põllumajanduses kasutamiseks. Selleks, et meie...

Salvkaevud vajavad regulaarset hooldust ja majapidamiste reovesi puhastamist

Keskkonnaameti teade 28. juuni 2022 Maa pinnast 71% katab vesi. Sellest vaid 1% kõlbab joomiseks, toidu valmistamiseks, pesemiseks või põllumajanduses kasutamiseks. Selleks, et meie...

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Pakkumuskutse - „Avinurme keskväljak II etapp“

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Õige pea muutuvad enamikus kohalikes omavalitsustes jäätmeveo tingimused. Paljude inimeste jaoks tähendab see võimalust kodus biojäätmeid konteinerisse koguda. Eesti kodudes tekib igal...

Kas sina juba eraldad kodus biojäätmed muust prügist?

Õige pea muutuvad enamikus kohalikes omavalitsustes jäätmeveo tingimused. Paljude inimeste jaoks tähendab see võimalust kodus biojäätmeid konteinerisse koguda. Eesti kodudes tekib igal...

Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

HANGE: „Küttepuude ostmine 2022/2023 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale”

Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Keskkonnaamet annab teada, et on Sarmeks Grupp OÜ (registrikood: 10457634) (aadress Tähe tn 106a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) poolt esitatud kompleksloa taotluse põhjal on tehtud...

Keskkonnaamet annab teada

Keskkonnaamet annab teada, et on Sarmeks Grupp OÜ (registrikood: 10457634) (aadress Tähe tn 106a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) poolt esitatud kompleksloa taotluse põhjal on tehtud...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Voore laululava renoveerimise I etapp" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas...

Pakkumuskutse „Voore laululava renoveerimise I etapp“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Voore laululava renoveerimise I etapp" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi...

Pakkumuskutse "Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine"

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Kasepää laululava trepi ja paadisilla renoveerimine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi...

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Pakkumuskutse - „Avinurme keskväljak II etapp“

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetamise meetme raames Mustvee Vallavalitsus planeerib teostada investeerimisprojekti „Avinurme keskväljak II etapp", mille tegevuste hulka on...

Hakkepuidu ost Mustvee katlamajale 2022/23 kütteperioodiks , viitenumber riigihangete registris  251020

Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine kütteperioodiks 2022/2023 Mustvee linna katlamajale

Hakkepuidu ost Mustvee katlamajale 2022/23 kütteperioodiks , viitenumber riigihangete registris  251020

Keskkonnaamet teatab, et on valminud otsuse eelnõud Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmile keskkonnakompleksloa väljastamiseks. 08.06.2022 kell 18.00 toimub Voore puhkekeskuses (Koolimäe, Voore...

Voore seafarmi kompleksloa menetluse avalik arutelu

Keskkonnaamet teatab, et on valminud otsuse eelnõud Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmile keskkonnakompleksloa väljastamiseks. 08.06.2022 kell 18.00 toimub Voore puhkekeskuses (Koolimäe, Voore...