Töökoha peamiseks eesmärgiks on osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas. Töö kirjeldus: koristamine või...

Mustvee Vallavalitsus pakub tööd koduhooldustöötajale (Avinurme piirkond)

Töökoha peamiseks eesmärgiks on osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas. Töö kirjeldus: koristamine või...

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

LASTEKAITSE LIIT PAKUB NOORTELE VÕIMALUST SAADA STIPENDIUMI OMA ANDE ARENDAMISEKS

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks maakonna vabaühenduste projekte, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja mis aitavad kaasa tugevate ja...

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI (KOP ) SÜGISVOOR ON AVATUD, INFOPÄEV TAOTLEJATELE ON 10. SEPTEMBRIL

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks maakonna vabaühenduste projekte, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja mis aitavad kaasa tugevate ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: 1) Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja ...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: 1) Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Soovahe kinnisasi...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Soovahe kinnisasi...

Lohusuu Koolis  2.september kell 9.00 Avinurme Gümnaasiumis 2.september kell 9.00 Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium  2.september kell 09.00 Mustvee Kultuurikeskuses Voore...

Kooliaasta aktused Mustvee valla koolides

Lohusuu Koolis  2.september kell 9.00 Avinurme Gümnaasiumis 2.september kell 9.00 Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium  2.september kell 09.00 Mustvee Kultuurikeskuses Voore...

28. septembril osaleb Mustvee vald üle-eestilises algatuses „Maal elamise päev". See on päev, mis kutsub inimesi hülgama suurlinnatulesid ja uurima, kuidas väljaspool linnamüüre elatakse....

Maal elamise päev

28. septembril osaleb Mustvee vald üle-eestilises algatuses „Maal elamise päev". See on päev, mis kutsub inimesi hülgama suurlinnatulesid ja uurima, kuidas väljaspool linnamüüre elatakse....

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kasepää Rahvamaja juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks Peamine tööülesanne on Kasepää Rahvamaja, Kasepää Laululava ning Peipsimaa...

Konkurss Kasepää rahvamaja juhataja ametikohale

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kasepää Rahvamaja juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks Peamine tööülesanne on Kasepää Rahvamaja, Kasepää Laululava ning Peipsimaa...

Mustvee Vallavalitsuse korraldab kooskõlas Mustvee Vallavolikogu 31.07.2019 otsusega nr 49 ja Mustvee Vallavalitsuse 15.08.2019 korraldusega nr 475 kirjaliku enampakkumise Mustvee vallas ...

Kirjalik enampakkumine korteriomandi võõrandamiseks

Mustvee Vallavalitsuse korraldab kooskõlas Mustvee Vallavolikogu 31.07.2019 otsusega nr 49 ja Mustvee Vallavalitsuse 15.08.2019 korraldusega nr 475 kirjaliku enampakkumise Mustvee vallas ...

Mustvee Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega...

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

Mustvee Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega...

Kaunist taasiseseisvumispäeva !
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Laekannu küla Jospra (16401:001:0282; 0,7285 ha;...

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Laekannu küla Jospra (16401:001:0282; 0,7285 ha;...

Mustvee Vallavalitsuse 08.08.2019 korraldusega nr 442 kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering , millega määrati Mustvee vallas Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele...

Kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering

Mustvee Vallavalitsuse 08.08.2019 korraldusega nr 442 kehtestati Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering , millega määrati Mustvee vallas Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele...

Tutvuti Mustvee valla ja linna arendusprojektidega ja Mustvee sadama plaanidega. Projekti raames korrastatakse Mustvee sadama lõunamuul ja jõe suubumiskohas lõunakallas. 14. -...

14. augustil külastasid Mustvee sadamat projekti Common Peipsi 2 koostööpartnerid.

Tutvuti Mustvee valla ja linna arendusprojektidega ja Mustvee sadama plaanidega. Projekti raames korrastatakse Mustvee sadama lõunamuul ja jõe suubumiskohas lõunakallas. 14. -...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2019/2020 AVINURME KATLAMAJALE" Lisa 1 Kinnitus  Lisa 2...

HANGE "Avinurme katlamajale hakkepuidu tarnimine"

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2019/2020 AVINURME KATLAMAJALE" Lisa 1 Kinnitus  Lisa 2...

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1...

HANGE „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine“

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  ABIVALLAVANEMA  ametikoha täitmiseks. Peamisteks tööülesanneteks on aidata kaasa Mustvee valla arengule ja toimimisele ning...

Konkurss abivallavanema ametikohale

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  ABIVALLAVANEMA  ametikoha täitmiseks. Peamisteks tööülesanneteks on aidata kaasa Mustvee valla arengule ja toimimisele ning...

Tööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes: Nõuded kandidaadile: Vähemalt põhiharidus ...

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus otsib oma sõbralikku meeskonda HOOLDUSTÖÖTAJAT

Tööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes: Nõuded kandidaadile: Vähemalt põhiharidus ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 15