alates 08.07.2019 kuni 31.07.2019 ei sõida liin nr 4-2 Ulvi – Avinurme – Ulvi, väljumisega kell 16.45.

Muudatus bussiliinil nr 4-2 Ulvi-Avinurme-Ulvi

alates 08.07.2019 kuni 31.07.2019 ei sõida liin nr 4-2 Ulvi – Avinurme – Ulvi, väljumisega kell 16.45.

 Esimesed ehitustööd vallas algasid Raja külas, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 416 kodule ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem info sel hetkel,...

Elektrilevi alustas Mustvee vallas kiire interneti võrgu ehitusega.

 Esimesed ehitustööd vallas algasid Raja külas, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 416 kodule ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem info sel hetkel,...

Meil on rõõm teatada, et lisaks PRIDE eelkoolitusele, mis on mõeldud peredele, kes alles mõtlevad hakata kasvatada teistest vanematest sündinud lapsi, oleme me valmis saanud PRIDE...

Tervise Arengu Instituut kutsub Teid osa võtma PRIDE põhikoolitustest

Meil on rõõm teatada, et lisaks PRIDE eelkoolitusele, mis on mõeldud peredele, kes alles mõtlevad hakata kasvatada teistest vanematest sündinud lapsi, oleme me valmis saanud PRIDE...

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. ...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. ...

21.juunil on tööpäev Mustvee Vallavalitsuses ja teenuskeskustes kell 13.00-ni. Ilusat Võidupüha ja Jaanipäeva !

Tööpäev 21.juunil

21.juunil on tööpäev Mustvee Vallavalitsuses ja teenuskeskustes kell 13.00-ni. Ilusat Võidupüha ja Jaanipäeva !

28. juunist kuni 12. juulini 2019 toimub Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) ja Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik) tööaegadel Kala tn 31...

Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

28. juunist kuni 12. juulini 2019 toimub Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) ja Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik) tööaegadel Kala tn 31...

4.augustil 2019 toimuvad meie valla I suvemängud Kääpal. Spordiürituse paremaks õnnestumiseks kutsume ettevõtjaid ja eraisikuid panustama auhindadele. Ootame pakkumisi maikuu lõpuni e-post:...

Eelinfo Mustvee Valla I suvemängude kohta

4.augustil 2019 toimuvad meie valla I suvemängud Kääpal. Spordiürituse paremaks õnnestumiseks kutsume ettevõtjaid ja eraisikuid panustama auhindadele. Ootame pakkumisi maikuu lõpuni e-post:...

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Avinurme Gümnaasium võtab 1. septembrist 2019.a konkursi korras tööle: Logopeed (1,0 ametikohta) Kunstiõpetaja (0,3 ametikohta) Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja...

Avinurme Gümnaasium pakub tööd

Avinurme Gümnaasium võtab 1. septembrist 2019.a konkursi korras tööle: Logopeed (1,0 ametikohta) Kunstiõpetaja (0,3 ametikohta) Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja...

Aasta ema 2019 Jõgevamaal on Annika Oras Pällu külast. Kui kusagil maapiirkonnas elu hästi käima on läinud, siis on sellises paigas olemas aktiivsed ja entusiastlikud inimesed. Just...

Jõgevamaa aasta ema 2019 tiitel tuli meie valda

Aasta ema 2019 Jõgevamaal on Annika Oras Pällu külast. Kui kusagil maapiirkonnas elu hästi käima on läinud, siis on sellises paigas olemas aktiivsed ja entusiastlikud inimesed. Just...

Kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, juhtimiskompetentsid. Kandidaadilt ootame: valmisolekut võtta vastu väljakutse kahe erineva...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, juhtimiskompetentsid. Kandidaadilt ootame: valmisolekut võtta vastu väljakutse kahe erineva...

  Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus,...

Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

  Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus,...

Mustvee Vallavalitsus võtab alates 2019. a 1. juulist residentidest juriidilistelt isikutelt vastu ainult e-arveid.   Täpsem info siin:

E-arvete esitamine on kohustuslik avaliku sektori üksustele alates 2019. aasta 1. juulist

Mustvee Vallavalitsus võtab alates 2019. a 1. juulist residentidest juriidilistelt isikutelt vastu ainult e-arveid.   Täpsem info siin:

Palun saatke 17. maiks 2019 infot oma piirkonna kaunitest kohtadest, mida võiks Teie arvates Mustvee vallast esitada Jõgeva Maakonna Kodukaunistamise konkursile. Info saata aadressile  ...

ESITA KANDIDAATE KAUNI KODU KONKURSILE!

Palun saatke 17. maiks 2019 infot oma piirkonna kaunitest kohtadest, mida võiks Teie arvates Mustvee vallast esitada Jõgeva Maakonna Kodukaunistamise konkursile. Info saata aadressile  ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: 1) Jõgeva maakond Mustvee vald Jaama küla Saaremetsa ...

Teade riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise kohta

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: 1) Jõgeva maakond Mustvee vald Jaama küla Saaremetsa ...

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Jõgeva maakonnas Mustvee vallas on peremehetute ehitistena arvele võetud: 1) Võtikvere külas asuv pumbamaja (ehitisregistri kood 114021329), mille omanikud...

Teade peremehetute ehitiste arvele võtmise kohta

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Jõgeva maakonnas Mustvee vallas on peremehetute ehitistena arvele võetud: 1) Võtikvere külas asuv pumbamaja (ehitisregistri kood 114021329), mille omanikud...

Elektrilevi avas kodulehe ( https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet/ ), kus on võimalik aadressi järgi kontrollida, millal võiks valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk...

Vaata, kelleni jõuab Elektrilevi kiire interneti võrk!

Elektrilevi avas kodulehe ( https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet/ ), kus on võimalik aadressi järgi kontrollida, millal võiks valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk...

KredEx avab 06.05.2019.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt ...

KredEx avab 06.05.2019.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avab 06.05.2019.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt ...

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök PRESSITEADE 24.04.2019    Peipsi Toit, kogu oma ilus ja maitsvuses, saab välja pakutud sel pühapäeval Mustvees!   Peipsi kandi...

Peipsi toidu suur pidu Mustvees

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök PRESSITEADE 24.04.2019    Peipsi Toit, kogu oma ilus ja maitsvuses, saab välja pakutud sel pühapäeval Mustvees!   Peipsi kandi...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 14