Mustvee vallavalitus soovib hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme ja Lohusuu piirkonnale. Eduka pakkumuse eelduseks on teehöövlil tagumisel...

Hange "Valla kruusateede hööveldamiseks"

Mustvee vallavalitus soovib hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme ja Lohusuu piirkonnale. Eduka pakkumuse eelduseks on teehöövlil tagumisel...

Pakkumise küsimine  teede pindamiseks Mustvee  Vallavara soovib hinnapakkumist 1m²-le (eur/m²) 2 ja 2,5 kordseks  pindamiseks koos aluspinna ettevalmistustöödega Voore ja...

Hinnapakkumise küsimine

Pakkumise küsimine  teede pindamiseks Mustvee  Vallavara soovib hinnapakkumist 1m²-le (eur/m²) 2 ja 2,5 kordseks  pindamiseks koos aluspinna ettevalmistustöödega Voore ja...

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada robootika õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Hinnapakkumise küsimine

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada robootika õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada loodusainete õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Hinnapakkumise küsimine

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada loodusainete õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke  " Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalveteenus ".  Voore PK hankedokumendid ...

HANGE „Voore Põhikooliprojekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalveteenus“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke  " Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalveteenus ".  Voore PK hankedokumendid ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega hanke „Mustvee lõunamuuli projekteerimistööde põhiprojektide ekspertiisi teostamiseks" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

HANGE „Mustvee lõunamuuli projekteerimistööde põhiprojektide ekspertiisi teostamine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega hanke „Mustvee lõunamuuli projekteerimistööde põhiprojektide ekspertiisi teostamiseks" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hinnapäringu dokument
Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Mustvee kalmistu aia renoveerimiseks Pakkumuskutse

Hange "Mustvee kalmistu aia renoveerimine"

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Mustvee kalmistu aia renoveerimiseks Pakkumuskutse

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Kasepää laululava esise kivikatte laiendamiseks Pakkumuskutse Lisa 

Hange "Kasepää laululava esise kivikatte laiendamine"

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Kasepää laululava esise kivikatte laiendamiseks Pakkumuskutse Lisa 

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Soojusenergia ostmine Voore Kooli  hoone ja 18 korteriga elamu 12 korteri varustamine soojusenergiaga  " ...

HANGE "SOOJUSENERGIA OSTMINE"

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Soojusenergia ostmine Voore Kooli  hoone ja 18 korteriga elamu 12 korteri varustamine soojusenergiaga  " ...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2019/2020 AVINURME KATLAMAJALE" Lisa 1 Kinnitus  Lisa 2...

HANGE "Avinurme katlamajale hakkepuidu tarnimine"

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2019/2020 AVINURME KATLAMAJALE" Lisa 1 Kinnitus  Lisa 2...

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1...

HANGE „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine“

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Voore Põhikooli rekonstrueerimistööde eskiisprojekti koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke nr  211782  "Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine" Hanke dokumendid asuvad  ...

HANGE " Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke nr  211782  "Mustvee sadama lõunamuuli projekteerimine" Hanke dokumendid asuvad  ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke nr 210418   "Voore Põhikooli sööklaosa projekteerimine ja ehitamine" ...

HANGE " Voore Põhikooli sööklaosa projekteerimine ja ehitamine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke nr 210418   "Voore Põhikooli sööklaosa projekteerimine ja ehitamine" ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke ,, Lohusuu ja Kasepää piirkonna avalike teede teeäärte ning haljasalade ja parklate niiduteenuse saamiseks. ...

Hange Lohusuu ja Kasepää piirkonna avalike teede teeäärte ning haljasalade ja parklate niiduteenuse saamiseks."

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke ,, Lohusuu ja Kasepää piirkonna avalike teede teeäärte ning haljasalade ja parklate niiduteenuse saamiseks. ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke nr 205169 „Mustvee-Kasepää kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine" omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Kutsume Teid...

Hange "Mustvee-Kasepää kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine“ omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke nr 205169 „Mustvee-Kasepää kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine" omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Kutsume Teid...

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mustvee valla Mustvee linna Tähe ja Pargi tänava katte säilitusremont lõik Tartu tänav - Raudtee tänav"  ...

Hange "Tähe ja Pargi tänava katte säilitusremont lõik Tartu tänav - Raudtee tänav"

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mustvee valla Mustvee linna Tähe ja Pargi tänava katte säilitusremont lõik Tartu tänav - Raudtee tänav"  ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" korraldamine  Hankedokument Lisa 1 ...

Hange ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" korraldamine

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" korraldamine  Hankedokument Lisa 1 ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära  jääva hanke "Mustvee valla 2018. a ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruande auditeerimine" Hankega...

Hange "Mustvee valla 2018. a ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruande auditeerimine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära  jääva hanke "Mustvee valla 2018. a ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruande auditeerimine" Hankega...