Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" korraldamine  Hankedokument Lisa 1 ...

Hange ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" korraldamine

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke ,,Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" korraldamine  Hankedokument Lisa 1 ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära  jääva hanke "Mustvee valla 2018. a ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruande auditeerimine" Hankega...

Hange "Mustvee valla 2018. a ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruande auditeerimine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära  jääva hanke "Mustvee valla 2018. a ja 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aasta aruande auditeerimine" Hankega...

 Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke "Mustvee-Kasepää kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine" Hanke...

HANGE "MUSTVEE - KASEPÄÄ KERGLIIKLUSTEE PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE TEOSTAMINE"

 Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke "Mustvee-Kasepää kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine" Hanke...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke "Mustvee valla üldplaneeringu koostamine" Hanke dokumendid asuvad siin

Hange "Mustvee valla üldplaneeringu koostamine"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke "Mustvee valla üldplaneeringu koostamine" Hanke dokumendid asuvad siin

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke  " Peipsimaa muuseumi I korruse renoveerimistööd Lisa 1 Pakkumiskutse Lisa 2 projekti...

Hange "„ PEIPSIMAA MUUSEUMI I KORRUSE RENOVEERIMISTÖÖD“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke  " Peipsimaa muuseumi I korruse renoveerimistööd Lisa 1 Pakkumiskutse Lisa 2 projekti...

Mustvee Vallavalitsus korraldab alla riigihanke lihthanke piirmäära hanke „Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1  ...

Hange "Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine“

Mustvee Vallavalitsus korraldab alla riigihanke lihthanke piirmäära hanke „Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1  ...

  Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke  "Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine" Hankedokumendid: Pakkumuskutse Lisa 1 ...

Hange "Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine“

  Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke  "Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine" Hankedokumendid: Pakkumuskutse Lisa 1 ...

Mustvee Vallavalitsus pn välja kuulutanud alla riigihanke piirmäära hanke  „Mustvee valla kohalike teede talihooldus"  Pakkumiskutse Hankedokument

Hange "Mustvee valla kohalike teede talihooldus"

Mustvee Vallavalitsus pn välja kuulutanud alla riigihanke piirmäära hanke  „Mustvee valla kohalike teede talihooldus"  Pakkumiskutse Hankedokument

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kruusateede pindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kattega teede korduspindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Ootame 31. maiks hinnapakkumust  Mustvee Kooli teadusklassi mööblile (nimekiri ja klassi joonis manuses).  Aive Tamm Mustvee Kool projektijuht 53090915 ...

Hinnapakkumise küsimine Mustvee Kooli teadusklassi mööblile

Ootame 31. maiks hinnapakkumust  Mustvee Kooli teadusklassi mööblile (nimekiri ja klassi joonis manuses).  Aive Tamm Mustvee Kool projektijuht 53090915 ...