Kohaadresside korrastamine


Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse  kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine.

Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressiandmete käsiraamatus 
Dokumendid:

Ruumiandmete seadus

Aadressiandmete käsiraamat

Sihtnumbri otsing (Omniva)