Mustvee Kool

Aadress: 
Tartu 11  Mustvee linn  49604 
Kontakt:
Telefon: 5883 9390
E-post: sekretar@mustvee.edu.ee

Mustvee Kool veebis

Avinurme Gümnaasium

Aadress:
Võidu 16 Avinurme alevik Mustvee vald 42101
Kontakt:
Telefon: 515 8517
E-post: gymnaasium@avinurme.edu.ee

Avinurme Gümnaasium veebis

Lohusuu Kool

Aadress:
Avinurme tee 73 Lohusuu alevik  42001
Kontakt:
Telefon: 337 0310
E-post: lohusuuk@gmail.com

Lohusuu Kool veebis

Voore Põhikool

Aadress: 
Koolimaja Voore küla  49324
Kontakt:
Telefon: 773 0230
E-post: kool@voorepk.edu.ee

Voore Põhikool veebis

Peipsi Gümnaasium

Aadress:
Narva tn 24 Mustvee linn Mustvee vald 49604
Kontakt:
Telefon: 772 6446
E-post: gymnaasium@mustvee.edu.ee

Peipsi Gümnaasium veebis