Lumetõrje teostajad 2022/2023 Mustvee valla teedel ja erateedel

Lumetõrje teostajad Mustvee vallas

  1. Lohusuu piirkonnas OÜ Woodline, kontakt 514 5427
  2. Kasepää piirkonnas FIE Urmas Treial, kontakt 510 5066
  3. Kääpa piirkonnas Mati Miil Veskiaru Talu, kontakt 517 5488
  4. Voore piirkonnas Taumar Palkmajad OÜ, kontakt 5343 3637, 5345 1666
  5. Võtikvere – Ulvi piirkonnas OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222
  6. Avinurme – Vadi piirkonnas OÜ Redang, kontakt 515 5222, 5843 3336
  7. Mustvee linnas Mustvee Linnavara OÜ, kontakt 505 5061

Lumetõrjet teostatakse valla ja avalikus kasutuses olevatel erateedel ning rahvastikuregistri järgselt vallas püsielupaika omavatel valla kodanike erateedel pääsuks elukohani. Eelmisel aastal esitatud taotlused lumetõrjeks kehtivad ka sellel talveperioodil. Töö teostaja võib lumetõrjest keelduda, kui see ei ole tehniliselt võimalik, seatakse ohtu töö teostaja või teiste isikute vara. Lumetõrjet alustatakse valla teedel ja parklates eelisjärjekorras, erateede puhastus sõltuvalt lumeoludest  võib aega võtta kuni 24 tundi.

 

Mustvee valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise kord

TAOTLUS MUSTVEE VALLA ERATEEL TALIHOOLDUSE TEGEMISEKS