Lumetõrje teostajad 2021 Mustvee valla teedel ja erateedel

1. Kasepää piirkond, FIE Urmas Treial, tel. 510 5066;

2. Avinurme alevik ja Vadi piirkond, Redang OÜ, tel. 528 4444;

3. Ulvi-Võtikvere piirkond, OÜ Päevapoeg, tel. 514 4222;

4. Lohusuu piirkond, Woodline OÜ, tel. 514 5427;

5. Mustvee linna piirkond, Mustvee Linnavara OÜ, tel. 5309 1198;

6. Voore piirkond, Taumar Palkmajad OÜ, tel. 5345 1666;

7. Kääpa piirkond, FIE Mati Miil Vesikaru Talu, tel 517 5488;

Lumetõrjet teostatakse vallateedel, avalikel erateedel ning Mustvee vallas sissekirjutust omavate inimeste erateedel. Erateedel lumetõrje teostamiseks esitada sooviavaldus kinnistu andmetega elektroonselt info@mustvee.ee või käsipostiga aadressil Tartu tn 28 Mustvee linn Jõgevamaa. Sooviavalduse võib esitada ka kohalikku teenuskeskusesse.

Mustvee valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise kord
Taotlus erateel talihoolduse tegemiseks.