Maade jagamine ja ühendamine

Mitut kinnisasja võib ühendada üheks või ühte kinnisasja jagada mitmeks ainult omaniku soovil (asjaõigusseadus § 54 lõige 1).
 
Kinnistute jagamiseks, ühendamiseks ja piiride muutmiseks on vajalik esitada avaldus Mustvee Vallavalitsusele:
Tartu tn 28, 49603, Mustvee; info@mustvee.ee
 
või tulla kohale:
 
Mustvee Vallavalitsuse majandusosakond
Narva tn 16, II korrus
T 9-13
N 9-13
 
Maaomanik esitab avalduse koos uute piiride kulgemise ettepanekuga, et selgitada, kas ja kuidas saab katastriüksust jagada, ühendada või selle piire muuta ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendused (krundi suuruse piirang jne).
 
Kui kinnistute piire ei saa muuta ja kinnistuid jagada ilma detailplaneeringut koostamata, siis tuleb esitada vallavalitsusele detailplaneeringu koostamise algatamise avaldus.