Piiratud asjaõiguse seadmine

Piiratud asjaõiguste seadmise all mõeldakse peamiselt valla maale isikliku kasutusõiguse seadmist. Selleks, et isikliku kasutusõigust seada, tuleb omavalitsusele esitada vabas vormis taotlus, kus on selgesti välja toodud:
 
1. Taotleja andmed;
2. Koormatavad katastriüksused;
3. Koormamise tähtaeg;
4. Kasutusõiguse sisu ja eesmärk;
5. Kulutused seadmisel.
 
Lisaks sellele tuleks avaldusele lisada piirkonna asendiplaan või väljavõte projektist.