21.02.18

Mustvee Vallavalitsus teeb alates 01.01.2018. a järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

  • sünni registreerimine;
  • surma registreerimine;
  • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
  • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine;
  • elukoha registreerimine

Mustvee Vallavalitsus, Tartu 28 Mustvee – Tiina Piigats, tel. 772 6100  tiina.piigats@mustvee.ee;

Kasepää teenusekeskus, Sõpruse 90 Kasepää – Maria Borissova, tel. 772 7492 maria.borissova@mustvee.ee;

Avinurme teenuskeskus, Võidu 9 Avinurme – Imbi Kaarama, tel. 339 7431, 529 8874 imbi.kaarama@mustvee.ee;

Saare teenusekeskus, Siili Kääpa – Merle Kruus, tel 776 2031 merle.kruus@mustvee.ee

Toimetaja: KRISTA PINT