Raieloa taotlemine

Vastavalt looduskaitseseaduse § 45 tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel.

 
Üksikpuu üksikpuude raiumise korra tähenduses on kasvav puu, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on vähemalt 15 sentimeetrit.