Hallatavad asutused

Koolid
Mustvee Kool
Avinurme Gümnaasium
Lohusuu Kool
Voore Põhikool
Peipsi Gümnaasium

Lasteaiad
Avinurme Lasteaed Naerulind
Mustvee Lasteaed
Voore Põhikool
Lohusuu Kool

Kultuuriasutused
Mustvee Kultuurikeskus
Avinurme Kultuurikeskus
Kasepää rahvamaja
Raja Vabaajakeskus
Saare rahvamaja
Voore Seltsimaja

Raamatukogud
Mustvee raamatukogu
Avinurme haruraamatukogu
Mustvee raamatukogu Ulvi väliteeninduspunkt
Kasepää haruraamatukogu
Voore haruraamatukogu
Raja haruraamatukogu
Lohusuu haruraamatukogu
Saare haruraamatukogu

Huvikoolid
Mustvee Muusika- ja Kunstikool

Muud asutused

Mustvee Valla Spordikeskus
Mustvee Valla Noortekeskus
Mustvee Vallavara 
Mustvee turg  - info telefonil 
+372 5386 3044