Mustvee Valla Noortekeskus

Mustvee Valla Noortekeskus  alustas tööd 1. jaanuaril 2019.  Noortekeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel. Noortekeskuse struktuuris on piirkondlikud tegevuskohad Mustvee linnas, Avinurme ja Lohusuu alevikus ning Raja ja Voore külas.

Juhataja: Gaile Vask

Telefon: +372 5328 5763
E-post: gaile.vask[ät]mustvee.ee

Mustvee Valla Noortekeskuse töötajad

Noortetoad

Noortetuba

Avatud

Noorsootöötaja

Aadress

Kontakt

 

 

Gaile Vask
juhataja asetäitja

Tartu 28, Mustvee linn Telefon: +372 5328 5763
E-post: gaile.vask[ät]mustvee.ee

 Lohusuu

T, N, 13.00-17.00
R 13.00-21.00

Kristiina Akulitš

Avinurme tee 73
Lohusuu alevik

Telefon +372 5693 3158 

E-post lohusuunoortekas[ät]gmail.com

 Mustvee

T 12.00-17.00
K 13.00-18.00
R 12.00-17.00

Jelena Kuusik-Hints

Tartu tn 11
Mustvee linn

Telefon +372 5381 1848

E-post jelenakuusik[ät]hotmail.com

 Raja

E, 16.00-19.00
K, R 13.00-19.00

Nadežda Gunina

Uus tn 1
Kükita küla

Telefon +372 5845 4710 

E-post Naaadja[ät]hotmail.com

 Voore

E, K, N 13.00-18.00

Kadri Kommer

Lossi
Voore küla

Telefon +372 5561 4660

E-post kadrikommer30[ät]gmail.com

 

Mustvee Valla Noortekeskuse põhimäärus: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420112018028