Mustvee Valla Noortekeskus

Mustvee Valla Noortekeskus  alustas tööd 1. jaanuaril 2019.  Noortekeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel. Noortekeskuse struktuuris on piirkondlikud tegevuskohad Mustvee linnas, Avinurme ja Lohusuu alevikus ning Raja ja Voore külas.

Juhataja: Laidi Grauen

e-post: noortekeskus@mustvee.eu

Telefon: 5814 3899

 

Noortetoad

Noortetuba

Noorsootöötaja

Aadress

Kontakt

Avinurme

 

Võidu tn 9 Avinurme alevik

 

Lohusuu

Kaidi Forostovetš

Avinurme tee 73 Lohusuu alevik

5352 2380, kaidiforo@gmail.com

Mustvee

 

Tartu tn 11 Mustvee linn

 

Raja

Svetlana Muzafarova

Uus tn 1
Kükita küla

561 49175, 
sveta88.88@hotmail.com

Voore

Janika Altmäe

Lossi
Voore küla

5688 0533, janika@aktivkeskus.ee

 

Mustvee Valla Noortekeskuse põhimäärus: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420112018028