Läbirääkimiste käik

Ametlikud ettepanekud ühinemisläbirääkimiste alustamiseks tegid Avinurme valla ja Mustvee linna volikogud juba 2016. a jaanuaris, kuid sisulisemate kõnelustega alustati aprillis nn Põhja-Tartumaa projekti raames. Esialgu toimusid läbirääkimised kaheksa omavalitsuse vahel – Mustvee linn, Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare, Torma, Palamuse ja Tabivere vald. Loodi ühine juhtkomisjon ning valdkondlikud töörühmad, kes hakkasid koos käima ja ühisosa otsima. Maikuu lõpuks oli selge, et ühte suurt omavalitsust ei teki ning edasi jätkusid arutelud kahes piirkonnas – Peipsi ja Jõgeva. Augusti keskpaigast jäi Peipsi piirkonna ühinemiskõneluste laua taha 5 omavalitsust – Kasepää, Saare, Lohusuu ja Avinurme vald ning Mustvee linn. Selles koosseisus mindi edasi kuni ühinemislepingu allkirjastamiseni 21. detsembril 2016.

2017. aastal jätkus komisjonide töö ning hakati ettevalmistama uue omavalitsuse käivitamiseks vajalikke õigusakte ja muid vajalikke dokumente. Kokku toimus läbirääkimiste perioodil üle 80 töökoosoleku, kuhu oli kaasatud kokku üle 70 inimese.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni esimees oli Aivar Saarela ja ühinemiskoordinaator Katrin Rajamäe.

Ühinemisleping koos lisadega: