TURVAKODUTEENS on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele või lastega perele, kes vajavad abi. Teenus on mõeldud ka neile, kes on langenud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks lähisuhtes ning kellel ei ole kasutada muud turvalist kohta. Esmase abi raames tagatakse inimesele toit, riided, peavari ning vajaduse korral esmane meditsiiniline või kriisiabi võimalus.

 

Turvakoduteenuse saamiseks esitab soovija sotsiaalteenuse taotluse (RTFvõi pöördub piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole. Teenuse osutamise vajaduse üle otsustatakse üldise abivajaduse hindamise raames.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus