VARJUPAIGATEENUS on sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas tagatakse isikule voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenus on ajutine abimeede ja sellel viibimise aeg on sõltuv teenuse kasutaja vajadustest.

Varjupaigateenusele saabudes tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument.

 

Varjupaiga teenuse saamiseks esitab soovija sotsiaalteenuse taotlus (RTF), misjärel selgitab sotsiaaltöö spetsialist välja sobiva teenuse osutaja ja suunab teenust vajava isiku vastavale teenusele

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus