Leinatoetusgrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks

20.09.18

Jõgeva vallas alustab järjekordne leinatoetusgrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks

Kui oled viimastel aastatel kaotanud surma läbi oma lähedase, siis kutsume Sind leinagruppi, mis alustab 30. augustil. Grupiga kutsutakse liituma täiskasvanuid, kes on kaotanud lähedase. Kokkusaamised toimuvad seitsmel järjestikusel neljapäeval algusega kell 19 Jõgeva aleviku Avatud Noortekeskuses aadressil Sauna 4 Jõgeva alevik Jõgeva vald.

Lähedase inimese surm lööb segamini mahajääjate igapäevase harjumuspärase elurütmi. Kaotusega kaasnev lein on isiklik ja vajab läbitöötamist. Läbitöötamine eeldab aja ja ruumi andmist leinaga seotud mõtetele, tunnetele ja küsimustele. Leina kaudu jäätakse lahkunuga hüvasti ja püütakse jõuda toimetuleku tasandini, mil ollakse suuteline edasi elama uues enese- ja maailmamõistmises.

Leinagrupi eesmärgiks on anda täiendav võimalus leina läbitöötamiseks ja seeläbi toetada inimest leinaga toimetulemisel. Tegemist on grupiga, mis pakub tuge, mõistmist ja abi uue reaalsusega kohanemisel. Gruppi juhendavad Jõgevamaa ohvriabi töötaja Rita Kaasik ja muusikaterapeut Kertu Soonberg.

Grupiga liitumine on 10€. Vajalik on eelregistreerimine.

Lisainfo ja registreerimine telefonil 58161347 või e-posti aadressil kertu_92@hotmail.com

Toimetaja: MAIKO KOORT