Avalik kirjalik enampakkumine riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks:

Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja kinnisasi (16402:003:0371; 2,98 ha; kasutusala pindala 1,94 ha; (M)) alghind 151.-, tagatisraha 38.-

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee