Statistika 01.01.2022

Rahvaarv: 5280
Pindala: 614,5 km²
Koole: 5
Lasteaedu: 5
Külasid: 56, alevikke 2, linnu 1
Huvikoole: 1

MUSTVEE VALLAVOLIKOGU