Elektrikatkestus Voore külas 16.oktoobril

16.10.2019 kell 11:30 - 15:30 toimub erakorraline elektrikatkestus aadressil  Voore küla Mustvee vald Jõgeva maakond . Erakorralise elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Empower AS.

1. Voore Põhikool

2. Voore keskuse 2

3. Voore keskuse 6

4. SA Voore Aktiviseerimiskeskus

Enamasti ei ole tööde tegemiseks kliendil tarvis kohal olla. Kui Teie kohalolu või ligipääsu kooskõlastamine on siiski vajalik, võtab tööde läbiviija Teiega eraldi ühendust.

Vajalikud tegevused enne elektrikatkestust: • Lülitada välja ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed (nt arvutid, telerid, ruuterid, digiboksid jne). • Kui olete maja haldaja või Teie tarbimiskohas on alltarbijaid, palume võimalusel neid informeerida. Selleks saab edasi saata või välja trükkida ja nähtavale kohale (nt koridori või fuajeesse) paigutada e-kirjale lisatud teate. • Kui viibite kohal ja soovite kohe teada saada, millal elektrivarustus on taastunud, jätke vähemalt üks valgusti sisselülitatuks. Kui aga lahkute tarbimiskohast katkestuse ajal, lülitage valgusti kindlasti välja. Kui elektrivarustus on taastunud: • Oodake 5-10 minutit, enne kui lülitate sisse elektriseadmed. • Seadke õigeks elektroonilised kellad.

Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud ebamugavuse pärast.

Heade soovidega Elektrilevi

www.elektrilevi.ee/katkestused Klienditelefon 777 1545