Koolivõrgu ümberkorraldamise avalik arutelu Voore Põhikoolis

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise viies avalik arutelu toimus Voore Põhikoolis 11.veebruaril

Koosoleku avasõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki haridusküsimustes kaasa mõtlema, ettepanekuid tegema jne.

Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi rääkis kohalolijatele haridusvõrgu hetkeolukorrast ja tutvustus otsuse eelnõu. R. Vadi tõi välja probleemid miks on vaja haridusvõrgu korrastamisega tegeleda. Eelarves jääb igal aastal raha vähemaks. Kui riiklik hariduse toetusfond jagada koolide vahel õpilaste arvu alusel, siis ainult Avinurme Gümnaasium tuleks õpetajatele palkade maksmisega toime. 

Voore Põhikooli teemasid eelnõu otseselt ei puuduta, sest siin on laste arv kaetud (15 last ühe kooliastme kohta on olemas) ja põhikooliga on liidetud lasteaed.

Voore Põhikoolis õpib hetkel  52 õpilast, lasteaia kahes rühmas on 32 last.

Kooli direktor Kalle Kolberg märkis et, õpetajate palgarahaga saavad hakkama, kuid majanduskuludega mitte - uue maja olemasolul saavutataks kokkuhoid, sest hoone m2 oleks tunduvalt vähem ja hoone säästlikum.

Ettepanek – vallas võiks olla üks gümnaasium

Kokku osales koosolekul 43 inimest.

 

Krista Pint
avalike suhete spetsialist