Avinurme piirkonna kogukonnakogu korraldab Mustvee valla kogukonnakogudele   koostööseminari , kuhu on oodatud kõik kogukonnakogude liikmed ning vallavalitsuse...

Koostööseminar Mustvee valla kogukonnakogudele

Avinurme piirkonna kogukonnakogu korraldab Mustvee valla kogukonnakogudele   koostööseminari , kuhu on oodatud kõik kogukonnakogude liikmed ning vallavalitsuse...

30. november 2021 www.politsei.ee
Konkursile laekus 3 tööd (Avinurme Bullerby, Pääsuke ja Räästaalune). Palun tutvuge esitatud töödega ning andke hinnang kolmepalli süsteemis. Võistlustöid on võimalik hinnata kuni 09.12.2021.

Avinurme Lasteaed Naerulind arhitektuurikonkurss

Konkursile laekus 3 tööd (Avinurme Bullerby, Pääsuke ja Räästaalune). Palun tutvuge esitatud töödega ning andke hinnang kolmepalli süsteemis. Võistlustöid on võimalik hinnata kuni 09.12.2021.

Ülevaate viimastest uudistest teevad ja küsimustele vastavad perearstid Marje Oona, Piret Rospu ja Triin Perskon ning lastearst Eda Tamm.

1. detsembril kell 16.00-17.00 toimub infotund laste vaktsineerimise teemal.

Ülevaate viimastest uudistest teevad ja küsimustele vastavad perearstid Marje Oona, Piret Rospu ja Triin Perskon ning lastearst Eda Tamm.

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania.

Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia!

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania.

Istungi päevakorra projekt:   1. Mustvee valla 2022. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine ja järgnev menetlemine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja finantsjuht H....

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 3. istung toimub kolmapäeval, 1. detsembril 2021 algusega kell 13.00 Mustvee Kultuurikeskuses.

Istungi päevakorra projekt:   1. Mustvee valla 2022. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine ja järgnev menetlemine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja finantsjuht H....

Stipendiumi määraks on 150 eurot poolaastas õpilase kohta. Stipendiumi makstakse üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vald.

Üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppivale õpilasele stipendiumi taotlemise tähtaeg on 20.12.2021

Stipendiumi määraks on 150 eurot poolaastas õpilase kohta. Stipendiumi makstakse üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vald.

Voore Seltsimaja kuulutab välja konkursi  seltsimaja kultuurijuhi abi leidmiseks. Voore Seltsimaja on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärkideks põhimääruse...

Voore Seltsimaja otsib kultuurijuhi abi.

Voore Seltsimaja kuulutab välja konkursi  seltsimaja kultuurijuhi abi leidmiseks. Voore Seltsimaja on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärkideks põhimääruse...

Terasteenus OÜ alustab 24. novembril 2021 projekttöö „Mustvee-Mustvee I keskpingefiidri rekonstrueerimine" ehitustöödega.  Kaevetööd, kaabli paigaldamine ja alajaamade ehitus on...

Mustvee-Mustvee I keskpingefiidri rekonstrueerimine

Terasteenus OÜ alustab 24. novembril 2021 projekttöö „Mustvee-Mustvee I keskpingefiidri rekonstrueerimine" ehitustöödega.  Kaevetööd, kaabli paigaldamine ja alajaamade ehitus on...

Istungi päevakorra projekt: Volikogu alatiste komisjonide moodustamine, ettekandja Ü. Rosin Arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, ettekandja Ü. Rosin ...

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 2. istung toimub esmaspäeval, 22. novembril 2021 algusega kell 10.00 Mustvee Kultuurikeskuses

Istungi päevakorra projekt: Volikogu alatiste komisjonide moodustamine, ettekandja Ü. Rosin Arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, ettekandja Ü. Rosin ...

Taotluste esitamise tähtaeg on 22.12.2021 kell 16.30.

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor avatud

Taotluste esitamise tähtaeg on 22.12.2021 kell 16.30.

Taavi Müürsepp Päästeameti Lõuna päästekeskuse Mustvee päästekomando komandopealik

Teadvustame endile kriise ja oleme nendeks valmis!

Taavi Müürsepp Päästeameti Lõuna päästekeskuse Mustvee päästekomando komandopealik

Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks.

Parim prügi on see, mida pole tekitatud

Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks.

Peipsiveere programmi abil paigaldati Kasepää laululavale sisenemis-ja väljumisavadele liuguksed, mis on ürituste korraldajate ja esinejate soov olnud juba pikka aega. Projekti kogueelarve...

Peipsiveere programmi abil paigaldati Kasepää laululavale sisenemis-ja väljumisavadele liuguksed

Peipsiveere programmi abil paigaldati Kasepää laululavale sisenemis-ja väljumisavadele liuguksed, mis on ürituste korraldajate ja esinejate soov olnud juba pikka aega. Projekti kogueelarve...

Programm on mõeldud inimesele, kes otsib uusi arenguvõimalusi; kes soovib teha tähendusrikast tööd; tahab end proovile panna ja mõjutada tuleviku ühiskonda; kellele meeldib luua väärtust ja iga...

Inspiratsiooniprogramm “Jah! Õpetajaks!” võtab vastu uued osalejad

Programm on mõeldud inimesele, kes otsib uusi arenguvõimalusi; kes soovib teha tähendusrikast tööd; tahab end proovile panna ja mõjutada tuleviku ühiskonda; kellele meeldib luua väärtust ja iga...

Täna, 16.11.2021 toimus Mustvee Kultuurikeskuses Mustvee Vallavolikogu teise koosseisu esimene istung. Kohal oli kakskümmend volikogu liiget. Volikogu esimeheks valiti 11 poolthäälega Ülle...

Mustvee Vallavolikogu esimeheks valiti Ülle Rosin, aseesimeheks Marianne Kivimurd-Tarelkina

Täna, 16.11.2021 toimus Mustvee Kultuurikeskuses Mustvee Vallavolikogu teise koosseisu esimene istung. Kohal oli kakskümmend volikogu liiget. Volikogu esimeheks valiti 11 poolthäälega Ülle...

Jõgevamaa aasta isa on seekord Mustvee vallast pärit kolme lapse isa Verner Mölder, keda tuntakse nii kodupaigas kui kaugemalgi Avinurme puhkpilliorkestri dirigendi ja hooliva kogukonnaliikmena.

Jõgevamaa aasta isa on Verner Mölder Mustvee vallast

Jõgevamaa aasta isa on seekord Mustvee vallast pärit kolme lapse isa Verner Mölder, keda tuntakse nii kodupaigas kui kaugemalgi Avinurme puhkpilliorkestri dirigendi ja hooliva kogukonnaliikmena.

Koostöös Auto Ja Metall OÜ-ga valmis Omedu külas uus bussiootepaviljon.

Omedus valmis bussiootepaviljon

Koostöös Auto Ja Metall OÜ-ga valmis Omedu külas uus bussiootepaviljon.

Kutsuda Mustvee Vallavolikogu II koosseisu esimene istung kokku 16.11.2021 kell 14.00. Istung toimub Mustvee Kultuurikeskuses, Tartu tn 12, Mustvee.

MUSTVEE VALLAVOLIKOGU II KOOSSEISU 1. ISTUNG

Kutsuda Mustvee Vallavolikogu II koosseisu esimene istung kokku 16.11.2021 kell 14.00. Istung toimub Mustvee Kultuurikeskuses, Tartu tn 12, Mustvee.

Kohalike omavalitsuse volikogude valimised toimusid 17. oktoobril 2021. Seoses mitmete Riigikohtule esitatud kaebustega valimistulemuste kinnitamine viibis. Eile andis Riigi valimisteenistus loa...

MUSTVEE VALLA VALIMISKOMISJONI TEADE

Kohalike omavalitsuse volikogude valimised toimusid 17. oktoobril 2021. Seoses mitmete Riigikohtule esitatud kaebustega valimistulemuste kinnitamine viibis. Eile andis Riigi valimisteenistus loa...

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu on 13.10.2021.a otsusega nr 57  vastu võtnud Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning...

Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu on 13.10.2021.a otsusega nr 57  vastu võtnud Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning...

Koalitsiooni moodustavad Keskerakonna, EKRE ja Isamaa nimekirjades kandideerinud liikmed.

Mustvee vallas on koalitsioonileping allkirjastatud

Koalitsiooni moodustavad Keskerakonna, EKRE ja Isamaa nimekirjades kandideerinud liikmed.

AS Emajõe Veevärk peatab veeteenuse osutamise aadressil Uus 9 Kükita alates teisipäevast 09.11.2021. Öökülmad on tulemas ja veekraan/torustik võivad katki külmuda.

AS Emajõe Veevärk annab teada

AS Emajõe Veevärk peatab veeteenuse osutamise aadressil Uus 9 Kükita alates teisipäevast 09.11.2021. Öökülmad on tulemas ja veekraan/torustik võivad katki külmuda.

Koostöös Eesti Vähiliiduga teostab SA Viljandi Haigla rinnavähi sõeluuringuid Avinurmes 25.novembril 2021 Kultuurikeskuse juures.

Rinnavähi sõeluuringud Avinurmes

Koostöös Eesti Vähiliiduga teostab SA Viljandi Haigla rinnavähi sõeluuringuid Avinurmes 25.novembril 2021 Kultuurikeskuse juures.

Infopäev toimub veebiseminari vormis, infopäeva korraldavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Kutse korteriühistute infopäevale 12. novembril kell 10.00-13.45.

Infopäev toimub veebiseminari vormis, infopäeva korraldavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

1.november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde tegevustoetuse taotlemiseks Mustvee vallas ja/või Mustvee valla elanike kasuks tegutsevatel ühendustel.

MTÜ-de tegevustoetuse tähtaeg Mustvee vallas on 1.november 2021

1.november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde tegevustoetuse taotlemiseks Mustvee vallas ja/või Mustvee valla elanike kasuks tegutsevatel ühendustel.

Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2021. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja...

JÕGEVAMAA TERVISEDENDAJA TUNNUSTAMINE

Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2021. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja...

Siseministeerium kutsub üles esitama kandidaate kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele. Kandidaate saab esitada kuni 8. novembrini siseministeeriumi kodulehel oleva vormi kaudu.

Esita kandidaat kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

Siseministeerium kutsub üles esitama kandidaate kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele. Kandidaate saab esitada kuni 8. novembrini siseministeeriumi kodulehel oleva vormi kaudu.

Oleme jõudnud olukorda, kus kõrge nakatumine koroonaviirusega hakkab piirama kõigi Eesti elanike vabadust ja ohustama tervist. Mustvee Tervis SA ja Mustvee valla perearstid ootavad...

Üleskutse: 27. oktoobrist -31. detsembrini toimub üle-eestiline vaktsineerimine.

Oleme jõudnud olukorda, kus kõrge nakatumine koroonaviirusega hakkab piirama kõigi Eesti elanike vabadust ja ohustama tervist. Mustvee Tervis SA ja Mustvee valla perearstid ootavad...

Alates uuest aastast ei väljasta Politsei- ja Piirivalveamet enam uusi PIN-koode neile dokumendi kasutajatele, kelle ID-kaart, elamisloakaart või digi-ID on välja antud enne 30.11.2018.

Politsei tuletab meelde: kontrolli, kas tead oma dokumendi PIN-koode

Alates uuest aastast ei väljasta Politsei- ja Piirivalveamet enam uusi PIN-koode neile dokumendi kasutajatele, kelle ID-kaart, elamisloakaart või digi-ID on välja antud enne 30.11.2018.

Mustvee vald moodustati 25. oktoobril 2017. a, kui kinnitati Mustvee vallavolikogu valimistulemused.

Täna, 25. oktoobril on Mustvee valla 4. sünnipäev, palju õnne!

Mustvee vald moodustati 25. oktoobril 2017. a, kui kinnitati Mustvee vallavolikogu valimistulemused.

Eestimaa Rahvamajade Ühing korraldab rahvamajade tihedamaks koostööks nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil koostöös Eestimaa rahvamajadega ühise Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga...

Eestimaa rahvamajade päev läheneb!

Eestimaa Rahvamajade Ühing korraldab rahvamajade tihedamaks koostööks nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil koostöös Eestimaa rahvamajadega ühise Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga...

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 25. oktoobrist kuni 30. novembrini 2021

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2022. aasta tegevuskava koostamiseks

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 25. oktoobrist kuni 30. novembrini 2021

Esimene kokkusaamine toimub 28.10.2021, kell 18.00 Voore Seltsimajas

Voore Seltsimajas on loomisel lauluansambel

Esimene kokkusaamine toimub 28.10.2021, kell 18.00 Voore Seltsimajas

07.11.2021 kell 17.00. Esineb Marek Sadam Voore Seltsimajas

Hingedeaja kontsert Voore Seltsimajas

07.11.2021 kell 17.00. Esineb Marek Sadam Voore Seltsimajas

Avinurme ujula annab teada, et alates 20. oktoobrist on ujula kolmapäeviti kell 16.00 kuni 17.00 reserveeritud.

Avinurme ujula teatab

Avinurme ujula annab teada, et alates 20. oktoobrist on ujula kolmapäeviti kell 16.00 kuni 17.00 reserveeritud.

Mustvee valla valimiskomisjon alustab häälte ülelugemist kell 10:00 Mustvee Vallavalitsuses Tartu 28, Mustvee linn.

Valimistulemuse häälte ülelugemine

Mustvee valla valimiskomisjon alustab häälte ülelugemist kell 10:00 Mustvee Vallavalitsuses Tartu 28, Mustvee linn.

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Pakkumuskutse pikendamine "Chromebook sülearvutite ostmine"

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Ehitustööde ajal kiriku kiviaia  äärde autode peatumine ja parkimine (v.a.buss) keelatud. Lammutatud paviljoni väikeplokke(600x300x200mm)on tasuta saadaval.

Seoses Avinurme vana bussiootepaviljoni lammutus- ja uue ehitustöödega on ajutine bussipeatus viidud 20m apteegi poole.

Ehitustööde ajal kiriku kiviaia  äärde autode peatumine ja parkimine (v.a.buss) keelatud. Lammutatud paviljoni väikeplokke(600x300x200mm)on tasuta saadaval.