Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kattega teede korduspindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Mustvee Vallavalitsus pn välja kuulutanud alla riigihanke piirmäära hanke  „Mustvee valla kohalike teede talihooldus"  Pakkumiskutse Hankedokument

Hange "Mustvee valla kohalike teede talihooldus"

Mustvee Vallavalitsus pn välja kuulutanud alla riigihanke piirmäära hanke  „Mustvee valla kohalike teede talihooldus"  Pakkumiskutse Hankedokument

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kruusateede pindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Mustvee Vallavalitsus korraldab alla riigihanke lihthanke piirmäära hanke „Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1  ...

Hange "Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine“

Mustvee Vallavalitsus korraldab alla riigihanke lihthanke piirmäära hanke „Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine" Pakkumuskutse Lisa 1  ...

  Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke  "Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine" Hankedokumendid: Pakkumuskutse Lisa 1 ...

Hange "Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine“

  Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke  "Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine" Hankedokumendid: Pakkumuskutse Lisa 1 ...

Pakkumiskutse Ootame hinnapakkumust 30. aprilliks manuses olevatele komplektidele. Pakkumuse nimekir i   Aive Tamm Mustvee Kool projektijuht 53090915 ...

Hanketeade

Pakkumiskutse Ootame hinnapakkumust 30. aprilliks manuses olevatele komplektidele. Pakkumuse nimekir i   Aive Tamm Mustvee Kool projektijuht 53090915 ...

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldusega nr 67 võeti vastu Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135, ...

Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikustamine

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldusega nr 67 võeti vastu Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135, ...