Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele...

Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga...

OÜ Birger keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga...

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

"Euroopa horisondi" 2024.a taotlusvoorude teemade tutvustamine

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

OÜ Amestop keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

Laupäeval, 4. novembril 2023 toimub Mustvee vallas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused,...

4. novembril toimub biolagunevate aiajäätmete kogumisring

Laupäeval, 4. novembril 2023 toimub Mustvee vallas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused,...

Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks aastatel 2023 - 2026 avatud riigihanget nr 269303. Hanke materjalid riigihangete registris aadressil  ...

HANGE: Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks riigihanke

Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks aastatel 2023 - 2026 avatud riigihanget nr 269303. Hanke materjalid riigihangete registris aadressil  ...

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m². Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla...

Hinnapakkumus asfalteerimistöödeks

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m². Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla...

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala...

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala...

Laupäeval, 30. septembril 2023 toimub Mustvee vallas kolmas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära kolme liiki jäätmeid: paber ja papp, biolagunevad...

Järjekordne jäätmekogumisring toimub 30. septembril

Laupäeval, 30. septembril 2023 toimub Mustvee vallas kolmas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära kolme liiki jäätmeid: paber ja papp, biolagunevad...

Auditeerimise pakkumuse kutse dokument.pdf
Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust raiejäätmete hakkimiseks ja veoks marsruudil Mustvee - Avinurme. Mustvee Vallavalitsus teostas raiet Liivanõmme kinnistul Mustvee linnas. Raiejäätmete...

Raiejäätmete hakkimine ja vedu, kes pakub?

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust raiejäätmete hakkimiseks ja veoks marsruudil Mustvee - Avinurme. Mustvee Vallavalitsus teostas raiet Liivanõmme kinnistul Mustvee linnas. Raiejäätmete...

LEMMIKLOOMADE MARUTAUDIVASTANE VAKTSINEERIMINE MUSTVEE VALLAS Laupäeval, 2. septembril 2023 Volitatud veterinaararst Kreete Pello vaktsineerib 2. septembril 2023 Mustvee valla...

MARUTAUDIVASTANE VAKTSINEERIMINE

LEMMIKLOOMADE MARUTAUDIVASTANE VAKTSINEERIMINE MUSTVEE VALLAS Laupäeval, 2. septembril 2023 Volitatud veterinaararst Kreete Pello vaktsineerib 2. septembril 2023 Mustvee valla...

Augustikuu viimasel nädalavahetusel toimub Mustvee vallas ohtlike jäätmete kogumisring, kus vallaelanikel on võimalik TASUTA ära anda oma majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed: ...

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 26. ja 27. augustil 2023

Augustikuu viimasel nädalavahetusel toimub Mustvee vallas ohtlike jäätmete kogumisring, kus vallaelanikel on võimalik TASUTA ära anda oma majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed: ...

Keskkonnaamet on edastanud Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks OÜ Amestop taotluse Torma prügila keskkonnaloa nr KL-516282 muutmiseks. OÜ-le Amestop (registrikood 10697462,...

Torma prügila keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on edastanud Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks OÜ Amestop taotluse Torma prügila keskkonnaloa nr KL-516282 muutmiseks. OÜ-le Amestop (registrikood 10697462,...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamise kohta. Vallavalitsuse korraldus metsamaterjali võõrandamise kohta

Metsamaterjali võõrandamine

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamise kohta. Vallavalitsuse korraldus metsamaterjali võõrandamise kohta

Keldrite korrastamine ja seadmine varjumiskohtadeks Kutsume üles korrastama keldreid prahist ning tarbetust kraamist. Puhtad ja hästi ligipääsetavad keldriruumid aitavad vähendada...

Tänavu on Teeme Ära talgupäeva raames tähelepanu all kolm põhiteemat:

Keldrite korrastamine ja seadmine varjumiskohtadeks Kutsume üles korrastama keldreid prahist ning tarbetust kraamist. Puhtad ja hästi ligipääsetavad keldriruumid aitavad vähendada...

Käesoleva aasta 1.-10. maini saavad mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Juhime tähelepanu, et toetuse taotlemisperiood on käesoleval aastal lühem ja lõpeb 10. mail! ...

Mesinikud saavad ka 2023. aastal taotleda mesilaspere toetust

Käesoleva aasta 1.-10. maini saavad mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Juhime tähelepanu, et toetuse taotlemisperiood on käesoleval aastal lühem ja lõpeb 10. mail! ...

Käesoleval aastal algab pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemine 10. mail. Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 15. juunini . 2023. aastast rakendub Euroopa Liidu...

Aeg on valmistuda pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemiseks

Käesoleval aastal algab pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemine 10. mail. Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 15. juunini . 2023. aastast rakendub Euroopa Liidu...

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust valla kruuskatendiga teede hooldusremondiks 2023  aastal.  Töö sisuks on valitud ja kinnitatud valla  teedele kruuskatendi (fraktsioon 0...

Paku oma hind kruuskatendiga teede hooldusremondiks 2023 aastal.

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust valla kruuskatendiga teede hooldusremondiks 2023  aastal.  Töö sisuks on valitud ja kinnitatud valla  teedele kruuskatendi (fraktsioon 0...