1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28 Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Hange "Küttepuude ostmine 2020/2021 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28 Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Peipsimaa muuseumi II korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

HANGE „PEIPSIMAA MUUSEUMI II KORRUSE EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSUTAMINE“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Peipsimaa muuseumi II korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Mustvee sadama lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

HANGE „Mustvee sadama lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Mustvee sadama lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Hankedokument Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Maksumuse esildis

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja hanke metsahakke varumiseks Avinurme katlamajale 2020/21 aasta kütteperioodil

Hankedokument Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Maksumuse esildis

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635, ...

TARTU MNT 62C KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635, ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke " Mustvee valla teede pindamine 2020" Link hankele asub siin

Hange "Mustvee valla teede pindamine 2020"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke " Mustvee valla teede pindamine 2020" Link hankele asub siin

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke "Voore koolihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" Hankedokumendid...

Hange "Voore koolihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke "Voore koolihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" Hankedokumendid...

Mustvee vallavalitsus on välja kuulutanud alla riigihanke piirmäära oleva lihthanke "Peipsimaa muuseumi II korruse välja ehitamine" Link hankele asub siin

Hange "Peipsimaa muuseumi II korruse väljaehitamine"

Mustvee vallavalitsus on välja kuulutanud alla riigihanke piirmäära oleva lihthanke "Peipsimaa muuseumi II korruse välja ehitamine" Link hankele asub siin

Mustvee  Vallavalitsus palub hinnapakkumist hooldusniidukiga teeäärte niitmise teenuse ostmiseks Mustvee valla Lohusuu , Kasepää- Võtikvere ja Avinurme - Ulvi piirkonnas ning...

Hinnapakkumise küsimine teeäärte ja haljasalade niitmiseks

Mustvee  Vallavalitsus palub hinnapakkumist hooldusniidukiga teeäärte niitmise teenuse ostmiseks Mustvee valla Lohusuu , Kasepää- Võtikvere ja Avinurme - Ulvi piirkonnas ning...

Mustvee vallavalitsus osaleb projektis „Puuetega inimeste kodude kohandamine", mille käigus kohandatakse puuetega inimeste kodusid nii, et inimesed saaksid mugavamalt oma igapäevases elus...

Pakkuja leidmine puuetega inimeste kodude kohandamiseks

Mustvee vallavalitsus osaleb projektis „Puuetega inimeste kodude kohandamine", mille käigus kohandatakse puuetega inimeste kodusid nii, et inimesed saaksid mugavamalt oma igapäevases elus...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke nr   222567  "Mustvee sadama lõunamuuli ehitamine" Hanke dokumendid...

Hange "Mustvee sadama lõunamuuli ehitamine"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelise piirmäära jääva hanke nr   222567  "Mustvee sadama lõunamuuli ehitamine" Hanke dokumendid...

Mustvee Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis - omanikujärelevalve teenuse osutamine . Soovime...

HANGE "Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalve teenuse osutamine.“

Mustvee Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis - omanikujärelevalve teenuse osutamine . Soovime...

Mustvee vallavalitus soovib hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme ja Lohusuu piirkonnale. Eduka pakkumuse eelduseks on teehöövlil tagumisel...

Hange "Valla kruusateede hööveldamiseks"

Mustvee vallavalitus soovib hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme ja Lohusuu piirkonnale. Eduka pakkumuse eelduseks on teehöövlil tagumisel...

Pakkumise küsimine  teede pindamiseks Mustvee  Vallavara soovib hinnapakkumist 1m²-le (eur/m²) 2 ja 2,5 kordseks  pindamiseks koos aluspinna ettevalmistustöödega Voore ja...

Hinnapakkumise küsimine

Pakkumise küsimine  teede pindamiseks Mustvee  Vallavara soovib hinnapakkumist 1m²-le (eur/m²) 2 ja 2,5 kordseks  pindamiseks koos aluspinna ettevalmistustöödega Voore ja...

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada robootika õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Hinnapakkumise küsimine

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada robootika õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada loodusainete õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Hinnapakkumise küsimine

Mustvee kool on läbi viimas projekti „Mustvee valla loodusainete õppeklass", mille raames on vaja täiendada loodusainete õppevara. Lähtuvalt sellest ootame hinnapakkumisi manuses olevatele...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke  " Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalveteenus ".  Voore PK hankedokumendid ...

HANGE „Voore Põhikooliprojekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalveteenus“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke  " Voore Põhikooli projekteerimis-ehitustööde projektijuhtimis-omanikujärelevalveteenus ".  Voore PK hankedokumendid ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega hanke „Mustvee lõunamuuli projekteerimistööde põhiprojektide ekspertiisi teostamiseks" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

HANGE „Mustvee lõunamuuli projekteerimistööde põhiprojektide ekspertiisi teostamine“

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega hanke „Mustvee lõunamuuli projekteerimistööde põhiprojektide ekspertiisi teostamiseks" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hinnapäringu dokument