Mustvee Vallavalitsus kuulutas välja Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetluse Mustee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamise pakkujate kvalifitseerimiseks. Täpsem info ...

Hange "Mustvee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamine""

Mustvee Vallavalitsus kuulutas välja Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetluse Mustee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamise pakkujate kvalifitseerimiseks. Täpsem info ...

Pakkumuskutse "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD" Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid vastavalt Mustvee valla hankekorrale (vastu võetud 17.01.2018 nr 2) osalema alla...

Hinnapakkumuse küsimine "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD

Pakkumuskutse "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD" Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid vastavalt Mustvee valla hankekorrale (vastu võetud 17.01.2018 nr 2) osalema alla...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

HANGE „Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Mustvee Vallavalitsus soovib omanikujärelevalve hinnapakkumist Mustvee vallas rajatavate  Lohusuu aleviku ja Avinurme aleviku kergliiklusteedele. Omanikujärelevalve tööülesannete hulka...

Hange "Lohusuu aleviku ja Avinurme aleviku kergliiklusteede omanikujärelevalve teostaja leidmine"

Mustvee Vallavalitsus soovib omanikujärelevalve hinnapakkumist Mustvee vallas rajatavate  Lohusuu aleviku ja Avinurme aleviku kergliiklusteedele. Omanikujärelevalve tööülesannete hulka...

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust ca 1500 tonni purukruusa fr 0-32 ja fr 0-16 tarneks koos laotamisega valla erinevate piirkondade ( Avinurme: Paadenurme tee, Vadi-Ülejõe tee;...

Hinnapakkumuse küsimine "Valla kruuskatendiga teede parendamiseks"

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumust ca 1500 tonni purukruusa fr 0-32 ja fr 0-16 tarneks koos laotamisega valla erinevate piirkondade ( Avinurme: Paadenurme tee, Vadi-Ülejõe tee;...

Mustvee Vallavalitus palub hinnapakkumust valla kruuskatendiga teede profileerimiseks (hööveldamiseks) Võtikvere,  Kasepää, Avinurme ja Lohusuu piirkondades. Pakkumuses näidata greideri...

Hinnapakkumuse küsimine "Valla kruuskatendiga teede profileerimiseks"

Mustvee Vallavalitus palub hinnapakkumust valla kruuskatendiga teede profileerimiseks (hööveldamiseks) Võtikvere,  Kasepää, Avinurme ja Lohusuu piirkondades. Pakkumuses näidata greideri...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2021.a.kell 10.00. Hankedokument ja asendiplaanid...

Hange "Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Heakorratööd Avinurme piirkonna haljasaladel" Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12. aprill 2021.a.kell 10.00. Hankedokument ja asendiplaanid...

Mustvee vallavalitsus korraldab riigihanke " Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööd". Hanke lühikirjeldus:   Mustvee vallas Avinurme aleviku bussiootepaviljoni ja väljaku ehitustööd...

Hange "Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööd"

Mustvee vallavalitsus korraldab riigihanke " Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööd". Hanke lühikirjeldus:   Mustvee vallas Avinurme aleviku bussiootepaviljoni ja väljaku ehitustööd...

Mustvee linnas Pärna tänava kinnistute (4) ja Kastani tn kinnistute (2-4) ühendusvõimaluse loomine olemasoleva ühisvevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Hanke sisuks on...

Hange "Mustvee linnas Pärna ja Kastani tänavate vee - kanalisatsioonivõrgu arendamine"

Mustvee linnas Pärna tänava kinnistute (4) ja Kastani tn kinnistute (2-4) ühendusvõimaluse loomine olemasoleva ühisvevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Hanke sisuks on...

Hanke eesmärgiks on Lohusuu alevikus kergliiklustee ja taristu rajamine etteantud koridoris suunal Jõhvi - Tartu mnt - aleviku keskus. Hanke sisuks on kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde...

Hange "Mustvee vallas Lohusuu alevikus kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine"

Hanke eesmärgiks on Lohusuu alevikus kergliiklustee ja taristu rajamine etteantud koridoris suunal Jõhvi - Tartu mnt - aleviku keskus. Hanke sisuks on kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde...

Hanke eesmärgiks on Avinurme aleviku olemasoleva kergliiklustee pikendamine 1,1 km pikkuselt lõikudega 0,3 ja 0,8 km. Hanke sisuks on kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine ...

Hange "Mustvee vallas Avinurme alevikus kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine"

Hanke eesmärgiks on Avinurme aleviku olemasoleva kergliiklustee pikendamine 1,1 km pikkuselt lõikudega 0,3 ja 0,8 km. Hanke sisuks on kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine ...

Mustvee valla kohalike ja erateede talihooldus talveperioodidel 2020 – 2022.  Hange on Mustvee valla 5- le piirkonnale lumetõrje teenuse osutamiseks 2020 – 2022. Vald on jaotatud 7-ks...

Hange "Mustvee valla kohalike ja erateede talihooldus talveperioodidel 2020 - 2022"

Mustvee valla kohalike ja erateede talihooldus talveperioodidel 2020 – 2022.  Hange on Mustvee valla 5- le piirkonnale lumetõrje teenuse osutamiseks 2020 – 2022. Vald on jaotatud 7-ks...

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28 Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Hange "Küttepuude ostmine 2020/2021 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale

1. Hankija andmed: Mustvee Vallavara Tartu tn 28 Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee ...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Peipsimaa muuseumi II korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

HANGE „PEIPSIMAA MUUSEUMI II KORRUSE EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSUTAMINE“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Peipsimaa muuseumi II korruse ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Mustvee sadama lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

HANGE „Mustvee sadama lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Mustvee sadama lõunamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

Hankedokument Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Maksumuse esildis

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja hanke metsahakke varumiseks Avinurme katlamajale 2020/21 aasta kütteperioodil

Hankedokument Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Maksumuse esildis

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635, ...

TARTU MNT 62C KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635, ...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke " Mustvee valla teede pindamine 2020" Link hankele asub siin

Hange "Mustvee valla teede pindamine 2020"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke " Mustvee valla teede pindamine 2020" Link hankele asub siin

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke "Voore koolihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" Hankedokumendid...

Hange "Voore koolihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud menetlusega alla rahvusvahelist piirmäära jääva hanke "Voore koolihoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" Hankedokumendid...