Mustvee Linnavara OÜ on kuulutanud hanke „Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine perioodiks detsember 2021 – aprill 2022 MUSTVEE LINNA KATLAMAJALE„ Pakkumisi saab esitada kuni 13.12.2021 kell 16.00...

Hange: „Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine perioodiks detsember 2021 – aprill 2022 MUSTVEE LINNA KATLAMAJALE„

Mustvee Linnavara OÜ on kuulutanud hanke „Hakkepuidu ja ümarpuidu ostmine perioodiks detsember 2021 – aprill 2022 MUSTVEE LINNA KATLAMAJALE„ Pakkumisi saab esitada kuni 13.12.2021 kell 16.00...

Pakkumuskutse   Lp. Ettevõtja   Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti "Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele" ellu viimiseks. Palume...

Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti “Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele” ellu viimiseks.

Pakkumuskutse   Lp. Ettevõtja   Mustvee vallavalitsus otsib koostööpartnerit projekti "Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele" ellu viimiseks. Palume...

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Pakkumuskutse pikendamine "Chromebook sülearvutite ostmine"

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

  Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 15.09.2021 otsusega nr 49 algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 97a katastriüksuse (katastritunnus ...

DETAILPLANEERINGU algatamine_Mustvee linn Pihkva tn 97a

  Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 15.09.2021 otsusega nr 49 algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 97a katastriüksuse (katastritunnus ...

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumist Voore külas Voore kooli võimla sanitaarruumide (riietus- duššruumid, tualetid) rekonstrueerimiseks, kokku üldpinnaga 60 ruutmeetrit

Hanketeade: Voore kooli võimla rekonstrueerimise

Mustvee Vallavalitsus palub hinnapakkumist Voore külas Voore kooli võimla sanitaarruumide (riietus- duššruumid, tualetid) rekonstrueerimiseks, kokku üldpinnaga 60 ruutmeetrit

Hea ehitusettevõtja! Omedu koolimaja ootab hea spetsialisti kätt, et oma sisu ja välimust värskendada. dokumendis on tööde loetelu, millele ootame hinnapakkumist. Hoone on muinsuskaitse...

Hinnapakkumuse küsimine "Omedu koolimaja"

Hea ehitusettevõtja! Omedu koolimaja ootab hea spetsialisti kätt, et oma sisu ja välimust värskendada. dokumendis on tööde loetelu, millele ootame hinnapakkumist. Hoone on muinsuskaitse...

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud hanke "Kasepää laululavale liuguste paigaldamine" Pakkumuskutse Kasepää laululava kupliuksed 1 Kasepää laululava kupliuksed 2

Hange "Kasepää laululavale liuguste paigaldamine"

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud hanke "Kasepää laululavale liuguste paigaldamine" Pakkumuskutse Kasepää laululava kupliuksed 1 Kasepää laululava kupliuksed 2

Mustvee Vallavalitsus kuulutab hanke küttepuude ostmiseks Kääpa katlamajale  2021.a. – 2022.a. kütteperioodil Hanke kirjeldus Vorm 1 Pakkuja kinnitus...

Hange "Küttepuude ostmine 2021/2022 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale

Mustvee Vallavalitsus kuulutab hanke küttepuude ostmiseks Kääpa katlamajale  2021.a. – 2022.a. kütteperioodil Hanke kirjeldus Vorm 1 Pakkuja kinnitus...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab hanke Voore kooli ja korterelamu kütmiseks  2021 – 2022 kütteperioodil Lepinguprojekt vald Lepinguprojekt vallavara Maksumusvorm ...

Hange " Voore kooli ja korterelamu kütmiseks 2021 – 2022 kütteperioodil"

Mustvee Vallavalitsus kuulutab hanke Voore kooli ja korterelamu kütmiseks  2021 – 2022 kütteperioodil Lepinguprojekt vald Lepinguprojekt vallavara Maksumusvorm ...

Ootame pakkumust Mustvee valla  koolide õpilasveo läbiviimiseks 2021/22 õppeaastal lisatud sõidutabelite ja graafikute alusel. Sõidutabelid ja graafikud on hinnangulised ja selguvad...

Hinnapakkumuse küsimine "Mustvee valla õpilastransport"

Ootame pakkumust Mustvee valla  koolide õpilasveo läbiviimiseks 2021/22 õppeaastal lisatud sõidutabelite ja graafikute alusel. Sõidutabelid ja graafikud on hinnangulised ja selguvad...

Mustvee vallavalitsus otsib projekteerijat Kääpa küla kergliiklustee projekteerimiseks. Info ja pakkumuste esitamine läbi riigihangete registri:...

Kääpa kergliiklustee projekteerimine

Mustvee vallavalitsus otsib projekteerijat Kääpa küla kergliiklustee projekteerimiseks. Info ja pakkumuste esitamine läbi riigihangete registri:...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke " Avinurme keskväljaku kiriku värava ja kergliiklusteede ehitus". Hanke käigus rajatakse Avinurmesse, Võidu tn 2 kinnistule kiriku väravad ja...

Hange "Avinurme keskväljaku kiriku värava ja kergliiklusteede ehitus"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke " Avinurme keskväljaku kiriku värava ja kergliiklusteede ehitus". Hanke käigus rajatakse Avinurmesse, Võidu tn 2 kinnistule kiriku väravad ja...

Mustvee Vallavalitsus on väljakuulutanud hanke "Avinurme keskväljaku projekteerimine ja rajamine". Hanke eesmärgiks on k eskkonda sobituva keskväljaku projekteerimine ja rajamine Avinurme...

Hange "Avinurme keskväljaku projekteerimine ja rajamine"

Mustvee Vallavalitsus on väljakuulutanud hanke "Avinurme keskväljaku projekteerimine ja rajamine". Hanke eesmärgiks on k eskkonda sobituva keskväljaku projekteerimine ja rajamine Avinurme...

Hanke eesmärgiks on Jõgevamaal, Mustvee vallas, Kääpa külas projekteerida ja rajada kuni 900 m kergliiklusteed, mis ühendab populaarset turismiatraksiooni Kalevipoja...

Hange "Mustvee valla Kääpa küla kergliiklustee projekteerimis-ehitustööde teostamine"

Hanke eesmärgiks on Jõgevamaal, Mustvee vallas, Kääpa külas projekteerida ja rajada kuni 900 m kergliiklusteed, mis ühendab populaarset turismiatraksiooni Kalevipoja...

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke  Mustvee valla jäätmeveopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks perioodil 01.10.2021-30.04.2026 Hanke viitenumber...

Hange "Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Mustvee vallas"

Mustvee Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke  Mustvee valla jäätmeveopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks perioodil 01.10.2021-30.04.2026 Hanke viitenumber...

Mustvee Vallavalitsus kuulutas välja Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetluse Mustee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamise pakkujate kvalifitseerimiseks. Täpsem info ...

Hange "Mustvee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamine""

Mustvee Vallavalitsus kuulutas välja Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetluse Mustee sadama lõunamuuli parklate ja vaatetorni rajamise pakkujate kvalifitseerimiseks. Täpsem info ...

Pakkumuskutse "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD" Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid vastavalt Mustvee valla hankekorrale (vastu võetud 17.01.2018 nr 2) osalema alla...

Hinnapakkumuse küsimine "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD

Pakkumuskutse "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD" Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid vastavalt Mustvee valla hankekorrale (vastu võetud 17.01.2018 nr 2) osalema alla...

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....

HANGE „Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „ Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine " alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras....