Foorumi kava
Karjääripäeva info  Sel pühapäeval, 20. oktoobril 2019 ootame kõiki huvilisi SEB Heategevusfondi korraldatavale karjääripäevale, mis on mõeldud 15-25. aasta vanustele noortele. ...

Karjääripäev noortele 20.oktoobril Tallinnas

Karjääripäeva info  Sel pühapäeval, 20. oktoobril 2019 ootame kõiki huvilisi SEB Heategevusfondi korraldatavale karjääripäevale, mis on mõeldud 15-25. aasta vanustele noortele. ...

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda kutsub Teid osalema teabepäeval „Uued teadmised ja oskused meie tarkuse laekasse." Teabepäevaga tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. ...

Puudega inimeste teabepäev Jõgeval

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda kutsub Teid osalema teabepäeval „Uued teadmised ja oskused meie tarkuse laekasse." Teabepäevaga tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. ...

Kuulutus  Kuulutus Kuulutus

Koolitused täiskasvanud nädalal Jõgeval

Kuulutus  Kuulutus Kuulutus

16.10.2019 kell 11:30 - 15:30 toimub erakorraline elektrikatkestus aadressil  Voore küla Mustvee vald Jõgeva maakond . Erakorralise elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini...

Elektrikatkestus Voore külas 16.oktoobril

16.10.2019 kell 11:30 - 15:30 toimub erakorraline elektrikatkestus aadressil  Voore küla Mustvee vald Jõgeva maakond . Erakorralise elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini...

Lohusuu lasteaias käivale poisslapsele vajatakse tugiisikut. Vajalik vene keele oskus suhtlustasandil. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Kandideerimise huvi ja küsimuste korral võtta...

Mustvee Vallavalitsus otsib erivajadusega lapsele tugiisikut

Lohusuu lasteaias käivale poisslapsele vajatakse tugiisikut. Vajalik vene keele oskus suhtlustasandil. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Kandideerimise huvi ja küsimuste korral võtta...

Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi Jõgevamaa 2019. aasta parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks ...

Jõgevamaa Kodanikeühenduste tunnustamine

Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi Jõgevamaa 2019. aasta parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks ...

Riik toetas 2017. aastast huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga , millest pea 900 000 eurot sai Jõgeva maakond. Toetusrahaga muutus huvitegevus mitmekülgsemaks ning...

Jõgevamaa noored said huvihariduse ja huvitegevuse toetuse abil pea 900 000 euro eest lisategevusi

Riik toetas 2017. aastast huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga , millest pea 900 000 eurot sai Jõgeva maakond. Toetusrahaga muutus huvitegevus mitmekülgsemaks ning...

Mustvee valla Raja ja Kükita külade vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde lõpptähtaeg oli september 2019 a. Tänaseks on lõpetatud torustike ehitustööd ja Töövõtja on alustanud katete...

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine on tasuta!

Mustvee valla Raja ja Kükita külade vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde lõpptähtaeg oli september 2019 a. Tänaseks on lõpetatud torustike ehitustööd ja Töövõtja on alustanud katete...

Avinurme Lasteaed Naerulind kuulutab välja konkursi õpetaja abi ametikohale koormusega 1,0 Õpetaja abi kohustusteks on õpetaja abistamine õppe - ja kasvatustöö läbiviimisel, laste...

Avinurme Lasteaead pakub tööd õpetaja abile

Avinurme Lasteaed Naerulind kuulutab välja konkursi õpetaja abi ametikohale koormusega 1,0 Õpetaja abi kohustusteks on õpetaja abistamine õppe - ja kasvatustöö läbiviimisel, laste...

Mustvee valla eelarvestrateegia 2019–2023 eelnõu on avalikustatud Mustvee valla kodulehel 26. septembrist 10. oktoobrini 2019. Igaühel on õigus avalikustamise perioodil esitada Mustvee...

Mustvee valla eelarvestrateegia 2019–2023 eelnõu avalikustamine ja ettepanekute tegemine

Mustvee valla eelarvestrateegia 2019–2023 eelnõu on avalikustatud Mustvee valla kodulehel 26. septembrist 10. oktoobrini 2019. Igaühel on õigus avalikustamise perioodil esitada Mustvee...

Mustvee Vallavolikogu algatas 25.09.2019 otsusega nr 55 Lohusuu alevikus Järve tee 2 katastriüksuse detailplaneeringu.  Detailplaneeringu info

Lohusuu alevikus algatati Järve tee 2 katastriüksuse detailplaneering

Mustvee Vallavolikogu algatas 25.09.2019 otsusega nr 55 Lohusuu alevikus Järve tee 2 katastriüksuse detailplaneeringu.  Detailplaneeringu info

Juba 11. korda annab Maanteeamet välja Liiklusohutuse auhinda, millega tunnustatakse liiklusohutuse ja -hariduse edendajaid. Maanteeamet kutsub kõiki asutusi, ettevõtteid ja üksikisikuid...

Maanteeamet annab välja Liiklusohutuse auhinda

Juba 11. korda annab Maanteeamet välja Liiklusohutuse auhinda, millega tunnustatakse liiklusohutuse ja -hariduse edendajaid. Maanteeamet kutsub kõiki asutusi, ettevõtteid ja üksikisikuid...

Töökoha peamiseks eesmärgiks on osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas. Töö kirjeldus: koristamine või...

Mustvee Vallavalitsus pakub tööd koduhooldustöötajale (Avinurme piirkond)

Töökoha peamiseks eesmärgiks on osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas. Töö kirjeldus: koristamine või...

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

LASTEKAITSE LIIT PAKUB NOORTELE VÕIMALUST SAADA STIPENDIUMI OMA ANDE ARENDAMISEKS

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande...

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks maakonna vabaühenduste projekte, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja mis aitavad kaasa tugevate ja...

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI (KOP ) SÜGISVOOR ON AVATUD, INFOPÄEV TAOTLEJATELE ON 10. SEPTEMBRIL

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks maakonna vabaühenduste projekte, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja mis aitavad kaasa tugevate ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: 1) Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja ...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: 1) Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Liuravälja ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Soovahe kinnisasi...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Soovahe kinnisasi...

Lohusuu Koolis  2.september kell 9.00 Avinurme Gümnaasiumis 2.september kell 9.00 Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium  2.september kell 09.00 Mustvee Kultuurikeskuses Voore...

Kooliaasta aktused Mustvee valla koolides

Lohusuu Koolis  2.september kell 9.00 Avinurme Gümnaasiumis 2.september kell 9.00 Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium  2.september kell 09.00 Mustvee Kultuurikeskuses Voore...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 15