Mustvee vald soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja soojuse hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse...

Mustvee vald annab teada pikaajalise lepingu sõlmimiseks soojuse ostmisel

Mustvee vald soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja soojuse hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel...

Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel...

Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori ametikohale valis konkursikomisjon viie lõppvooru pääsenud kandidaadi seast tänase Kiviõli Vene Kooli direktori Arne Piirimägi. Arne...

Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi hakkab juhtima Arne Piirimägi

Mustvee Kooli ja Peipsi Gümnaasiumi direktori ametikohale valis konkursikomisjon viie lõppvooru pääsenud kandidaadi seast tänase Kiviõli Vene Kooli direktori Arne Piirimägi. Arne...

Päevakava

Jõgevamaa Visioonikonverents 25.mai Jõgeval

Päevakava

Töökuulutus
Reedel, 11. mail lõppesid Mustvee valla noortevolikogu valimised. Valla 15-liikmelisse noortevolikokku soovis saada 23 kandidaati. Valimistest võttis osa 250 noort vanuses 11-26 eluaastat. ...

Mustvee valla noortevolikogu valimiste tulemused

Reedel, 11. mail lõppesid Mustvee valla noortevolikogu valimised. Valla 15-liikmelisse noortevolikokku soovis saada 23 kandidaati. Valimistest võttis osa 250 noort vanuses 11-26 eluaastat. ...

Mai 
Kandidaadilt ootame julget visiooni kooli arendamiseks, väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, ettevõtjatega ja teiste haridusasutustega ning nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Kandidaadilt ootame julget visiooni kooli arendamiseks, väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, ettevõtjatega ja teiste haridusasutustega ning nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks...

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) alustasid tasuta juriidilise ja looduskaitsealase nõu pakkumist maaomanikele, kes puutuvad kokku looduskaitseliste piirangutega ning...

Tasuta juriidiline ja looduskaitsealane nõu maaomanikele

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) alustasid tasuta juriidilise ja looduskaitsealase nõu pakkumist maaomanikele, kes puutuvad kokku looduskaitseliste piirangutega ning...

SA  Voore Aktiviseerimiskeskus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise vara (väikevahendid), mis ei leia kasutust sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel, SA põhikirja punkt...

SA Voore Aktiviseerimiskeskus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise vara

SA  Voore Aktiviseerimiskeskus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise vara (väikevahendid), mis ei leia kasutust sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel, SA põhikirja punkt...

Mustvee valla noortevolikogu valimiste aeg 7.-11. mai 2018. Hääletada saab: Mustvee Kool 7.-11. mai kell 8.30-14.00 ...

Tutvustame noortevolikogu kandidaate

Mustvee valla noortevolikogu valimiste aeg 7.-11. mai 2018. Hääletada saab: Mustvee Kool 7.-11. mai kell 8.30-14.00 ...

Info toetuse kohta

Kodutoetus lasterikastele peredele

Info toetuse kohta

25.04.2018 külastas Kultuuriminister Indrek Saar Mustvee valda Päev algas kell 10.00 Avinurme teenuskeskuses Vestlusringis osalesid Avinurme kultuuritegijad Minister Saar andis...

Kultuuriminister Indrek Saare visiidist Mustvee valda

25.04.2018 külastas Kultuuriminister Indrek Saar Mustvee valda Päev algas kell 10.00 Avinurme teenuskeskuses Vestlusringis osalesid Avinurme kultuuritegijad Minister Saar andis...

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

Päästeamet teostab kontrolli kortermajades

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

  Kavas on kohtumised Avinurme kultuurikeskuses, kus arutatakse Mustvee Muusika- ja Kunstikooli laienemist Avinurmesse ja Voorele. Kohtutakse kohaliku kultuurielu juhtidega. Edasi...

Kultuuriminister Indrek Saar külastab 25. aprillil Mustvee valda

  Kavas on kohtumised Avinurme kultuurikeskuses, kus arutatakse Mustvee Muusika- ja Kunstikooli laienemist Avinurmesse ja Voorele. Kohtutakse kohaliku kultuurielu juhtidega. Edasi...

Kaunil kevadeajal sillerdavad ojades värsked veed, linnud trillerdavad pesa ehitades laulu, looduses õilmitseb tärkamine, muutumine ja uue loomine. Rohelus võtab hoogu, kuid veel on ülekaalus...

Lõkkepõletajatest kulusüütajad panevad päästjaid muretsema

Kaunil kevadeajal sillerdavad ojades värsked veed, linnud trillerdavad pesa ehitades laulu, looduses õilmitseb tärkamine, muutumine ja uue loomine. Rohelus võtab hoogu, kuid veel on ülekaalus...

Kuulutus
Aprill
Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning...

Info lindude gripi kohta

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning...

Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. Lõkkeaseme ümbrus tuleb...

Nõuandeid ohutuks lõkke tegemiseks

Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. Lõkkeaseme ümbrus tuleb...

Näitan: 261-280
Elemente lehe kohta 20
of 17