2018.aasta sügisest teostavad õpilaste vedu Mustvee valla Kasepää ja Lohusuu  piirkonnas ATKO Grupp AS bussid. Voore kooli õpilaste vedu teostab Peipsi Reisid OÜ. Avinurme piirkonnas...

Õpilastranspordi muudatustest Mustvee vallas

2018.aasta sügisest teostavad õpilaste vedu Mustvee valla Kasepää ja Lohusuu  piirkonnas ATKO Grupp AS bussid. Voore kooli õpilaste vedu teostab Peipsi Reisid OÜ. Avinurme piirkonnas...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Eelklassi astuma ootame 1.-3. klassi õpilasi, põhiõppesse alates 4. klassist. Lisainfo kunstiõpetaja Emma Liivakult tel. 5370 2213 või meili teel:  emma.liivak@gmail.com . ...

Mustvee Muusika- ja Kunstikool võtab vastu uusi õpilasi kunsti erialale.

Eelklassi astuma ootame 1.-3. klassi õpilasi, põhiõppesse alates 4. klassist. Lisainfo kunstiõpetaja Emma Liivakult tel. 5370 2213 või meili teel:  emma.liivak@gmail.com . ...

Taotlusvooru avamine ja infopäev MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2018. aasta...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab projektitaotluste vastuvõtmist

Taotlusvooru avamine ja infopäev MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2018. aasta...

Mustvee valla arengukava 2018-2030 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28. august kuni 10. september 2018. Eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel ning paberkandjal valla...

Mustvee valla arengukava 2018-2030 avalikustamine ja avalikud arutelud

Mustvee valla arengukava 2018-2030 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28. august kuni 10. september 2018. Eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel ning paberkandjal valla...

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ametikohale Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded: abivajajate informeerimine ja nõustamine...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ametikohale Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded: abivajajate informeerimine ja nõustamine...

Siseministeerium toetab siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude...

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor 21.august – 21.september 2018

Siseministeerium toetab siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude...

    1.september kell 12.00 Voore Põhikoolis 3.september kell 9.00 Lohusuu Koolis 3.september kell 9.00 Avinurme Gümnaasium Avinurme Kultuurikeskuses ...

Kooliaasta alguse aktused Mustvee valla koolides

    1.september kell 12.00 Voore Põhikoolis 3.september kell 9.00 Lohusuu Koolis 3.september kell 9.00 Avinurme Gümnaasium Avinurme Kultuurikeskuses ...

Kutsume kõiki Mustvee linna ja selle lähiümbruse  neide, noorikuid ja daame  30.augustil 2018 kell 18.00  Kaitseliidu Mustvee majja  Tartu tn.38A ...

Tule Naiskodukaitse tutvustusüritusele

Kutsume kõiki Mustvee linna ja selle lähiümbruse  neide, noorikuid ja daame  30.augustil 2018 kell 18.00  Kaitseliidu Mustvee majja  Tartu tn.38A ...

2018. aastal toetab Mustvee vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 100 euroga.   Ranitsatoetust on õigus saada Mustvee valla kooli esimesse klassi esmakordselt astuva lapse hooldusõigust...

Ranitsatoetus 1.klassi minejatele

2018. aastal toetab Mustvee vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 100 euroga.   Ranitsatoetust on õigus saada Mustvee valla kooli esimesse klassi esmakordselt astuva lapse hooldusõigust...

Taasiseseisvumispäev on üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse kõigile elu-, äri-, büroohoonetele. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud...

Heiskame lipud 20.augustil !

Taasiseseisvumispäev on üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse kõigile elu-, äri-, büroohoonetele. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud...

NR 6, 9.august

Ilmus augustikuu Mustvee Valla Teataja

NR 6, 9.august

Juhend

Jõgevamaa meenete konkurss

Juhend

Koristame kõik koos Eestimaa looduse puhtaks Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne Maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga...

Võta osa maailmakoristuspäevast

Koristame kõik koos Eestimaa looduse puhtaks Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne Maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga...

                                                    ...
Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Voore Põhikooli direktori ametikohta täitmiseks

Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018. Täpsemat informatsiooni saab...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018. Täpsemat informatsiooni saab...

Mustvee Muusika- ja Kunstikool pakub 2018/2019 õppeaastast tööd:     • klaveriõpetajale (0,5), Avinurmes     • solfedžoõpetajale (0,5) Avinurmes  ...

Mustvee Muusika- ja Kunstikool pakub tööd

Mustvee Muusika- ja Kunstikool pakub 2018/2019 õppeaastast tööd:     • klaveriõpetajale (0,5), Avinurmes     • solfedžoõpetajale (0,5) Avinurmes  ...

Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt vaatab üldplaneeringu üle kohaliku omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 1 1 ...

Mustvee vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine

Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt vaatab üldplaneeringu üle kohaliku omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 1 1 ...

Näitan: 281-300
Elemente lehe kohta 20
of 21