Mustvee valla valimisinfo

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisinfo: 
www.valimised.ee

Mustvee valla valimiskomisjoni asukoht on  Mustvee Vallavalitsuses, Tartu tn 28, Mustvee linn.
Kontaktandmed: info@mustvee.ee; tel. 
5568 3418 (esimees)

Mustvee valla valimiskomisjoni esimees on Daisy Utsar, liikmed Ruth Jermoškina, Marju Soop, Imbi Kaaramaa, Mall Merilo, asendusliikmed Jane Oja, Tiina Piigats.

Valimiskomisjoni otsused.