AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade langetamisest oma tegevuspiirkonnas alates 01.07.2023.a.

Käesolevaga teavitab AS Emajõe Veevärk oma Kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 . Veeteenuse hinna kehtestamine. Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 16.05.2023 otsusega nr 9-3/2023-018 ja hakkavad kehtima alates 01.07.2023.a. (hinnad ühe m3 kohta eurodes).

Arvesse on võetud elektrienergia kulu vähenemist veeteenuse hinnas tingituna elektrienergia hinnalangusest turul ning järelevalvetasu muutumisest.

AS Emajõe Veevärk

AS Emajõe Veevärk osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust Mustvee vallas Avinurme alevikus, Kasepää, Kääpa, Kükita, Raja, Tiheda, Ulvi ja Voore külades

20.01.22

Veeteenuse osutamiseks tuleb sõlmida 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku vastutusala piir, tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes veeteenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved jms).

Lähtuvalt seadusandlusest sõlmib AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu sõlmimisel juhatuse liige või volitatud esindaja. Lepingute vormistamiseks on kõige kiirem võimalus meie iseteeninduskeskkonnas: https://iseteenindus.evv.ee/register. (Iseteenindusse saab konto luua ID-kaardi või mobiil-ID abil ning tulevikus on sealt leitavad kõik Kliendiga seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo).

Üldine info liitumisprotsessi kohta on kättesaadav nii eesti kui vene keeles ka AS-i Emajõe Veevärk kodulehelt.

Eesti keeles: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/

Vene keeles: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/

Sealsamas on võimalik ära esitada ka nõutud liitumistaotlus:  https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Seejärel väljastatakse liitumisleping, teenuste osutamise leping ja paigaldatakse veearvesti. Veeteenuste tarbimine ilma veearvestita ei ole lubatud.

AS Emajõe Veevärk veeteenuste hinnakiri https://www.evv.ee/1484-2/

Küsimuste korral võib ühendust võtta tööpäeviti telefonil 7311840 või saata e-kiri aadressile evv@evv.ee.

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56, TARTU
e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840
www.evv.ee