Kükita, Tiheda ja Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

3.11.20

Kükita, Tiheda ja Kasepää külade elanikel on võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenustega, mida pakub piirkonnas AS Emajõe Veevärk.

Veeteenuse osutamiseks tuleb sõlmida 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku vastutusala piir; tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes veeteenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms).

Liitumislepingu sõlmimine on Kliendile tasuta!

Lähtuvalt seadusandlusest sõlmib AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu sõlmimisel juhatuse liige või volitatud esindaja. Lepingute vormistamiseks on kõige kiirem võimalus meie iseteeninduskeskkonnas: https://iseteenindus.evv.ee/register. (Iseteenindusse saab konto luua ID-kaardi või mobiil-ID abil ning tulevikus on sealt leitavad kõik Kliendiga seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo).

Üldine info liitumisprotsessi kohta on kättesaadav nii eesti kui vene keeles ka AS-i Emajõe Veevärk kodulehelt.

Eesti keeles: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/

Vene keeles: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/

Sealsamas on võimalik ära esitada ka nõutud liitumistaotlus:  https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Kui  liitumistaotlust pole võimalik iseteeninduse kaudu esitada, siis on võimalik taotluse vorm saada ka tavaposti või e-maili teel. Vastavast soovist tuleb veevärki teavitada kas telefonitsi numbril 7311840 või saates kirja e-posti aadressile evv@evv.ee.

Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Seejärel väljastatakse liitumisleping, teenuste osutamise leping ja paigaldatakse veearvesti. Veeteenuste tarbimine ilma veearvestita ei ole lubatud.

Vastavalt Konkurentsiameti 07.11.18 tehtud otsusele nr 9-3/2018-06 kehtivad AS Emajõe Veevärk poolt antud piirkonna elanikele ja ettevõtetele järgmised hinnad:

Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga

Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Käesoleval ajal on liitujatel võimalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks taotleda ka toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Täpsem info toetusmeetme kohta on kättesaadav siit:

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Küsimuste korral võib ühendust võtta tööpäeviti telefonil 7311840 või saata e-kiri aadressile evv@evv.ee.

Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56, TARTU

e-post: evv@evv.ee

telefon: +372 731 1840

www.evv.ee