Mustvee valla arengukava 2018-2030

15.10.18

26. septembri istungil kinnitas Mustvee Vallavolikogu valla arengukava aastateks 2018-2030.

Arengukava dokument on kättesaadav siit või allpool pdf-failina.

Toimetaja: KATRIN RAJAMÄE

Mustvee valla arengukava 2018-2030 avalikustamine ja avalikud arutelud

15.10.18

Mustvee valla arengukava 2018-2030 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28. august kuni 10. september 2018. Eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel ning paberkandjal valla raamatukogudes, vallamajas ja teenuskeskustes.

Ettepanekuid saab esitada kuni 10. septembrini 2018 kl 16.00 e-posti aadressil info@mustvee.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse ja valla teenuskeskustesse.

Arengukava eelnõu avalikud arutelud alusega kell 17.00 toimuvad:

  • 4. septembril 2018 Voore Aktiviseerimiskeskuses,
  • 5. septembril 2018 Lohusuu Kogukonnamajas,
  • 6. septembril 2018 Avinurme Kultuurikeskuses,
  • 7. septembril 2018 Kasepää Rahvamajas,
  • 10. septembril 2018 Mustvee Kultuurikeskuses.

 

Lisainfo: Katrin Rajamäe, arendusnõunik - tel 513 8333, e-post katrin@mustvee.ee.

 

Toimetaja: KATRIN RAJAMÄE