Majandusüksuse struktuuri väljatöötamise töörühma moodustamine

Majandusüksuse struktuuri väljatöötamise töörühma koosseis:

1. Märt Kraft - komisjoni esimees
2. Aive Tamm - komisjoni liige
3. Koit Prants - komisjoni liige
4. Kalev Karu - komisjoni liige
5. Aare Uleksin - komisjoni liige
6. Aivar Parfojev - komisjoni liige
7. Zoja Koromnova - komisjoni liige

Käskkiri loetav siin

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Mustvee Vallavolikogu kinnitas Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 6.märtsil 2019

otsus
strateegia

 

Mustvee valla arengukava 2018-2030

26. septembri istungil kinnitas Mustvee Vallavolikogu valla arengukava aastateks 2018-2030.

Arengukava dokument on kättesaadav siit või allpool pdf-failina.