Avinurme keskväljak II etapp

Projekti nr: RE.3.01.21-0935

Projekti periood: 14.10.2021-13.10.2023

Kogumaksumus: 281 147,53 eurot

Toetuse summa: 113 728,00 eurot

Omafinantseering: 167 419,53 eurot

Projekti eesmärk:  Teostada Avinurme keskväljaku rajamise II etapi tööd, mille tulemusena saab Avinurme endale uuendusliku, kaasajastatud ja korrastatud keskväljaku. Projekt aitab kaasa piirkonna heakorrale, ilme parandamisele, maine kujundamisele, elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamisele, Jõgeva maakonna turismi hoogustamisele ja sündmuste külastusaktiivsuse tõstmisele.

Projekti tulemused: Projekti raames rekonstrueeriti Avinurme keskväljaku parkimisplats, püstitati lipumastid, paigaldati pargipingid ja rekonstrueeriti Avinurme kiriku värav.

Meetme eesmärk:  Toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks ning vajalike teenuste kättesaadavus.

Projekti toetati  Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.