Mustvee valla elanike rahulolu- ja maineuuringu raport

Mustvee Vallavalitsuse tellimusel viis OÜ Cumulus Consulting läbi Mustvee valla elanike rahulolu- ja maineuuringu.

Uuring oli üks osa Mustvee valla mainekujundusprojektist "Mustvee vald ühes paadis", mille tegevust rahastas LEADER.

Uuringu raportiga on võimalik tutvuda siin

Peipsimaa muuseum

Projekti käigus renoveeritakse Peipsimaa muuseumi II korrus järgmistel eesmärkidel:

  • Paigaldada II korrusele näitus „Peipsi järve elu tuba"
  • Koostada ja paigaldada näitus Peipsimaa aedviljakasvatuse traditsioonidest, oskustest ja eripäradest.

Projekt annab Jõgevamaale uue atraktiivse turismiobjekti, kus saab tutvuda Peipsimaa ainulaadse elu- ja kultuurilooga.

Projekti rahastatakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest".

Projekti kogueelarve 122 076 eurot, millest toetus 86 986 eurot ja Mustvee valla omaosalus 35 090 eurot. 

Mustvee valla üldplaneeringu üleujutusalade, sademevee käitlemise põhimõtete ja maaparandussüsteemide toimimise uuring

31.07.20

Projekti eesmärgiks on selgitada välja üleujutatavad piirkonnad ja seada sisukad sademevee käitlemise põhimõtted Mustvee valla arengu läbimõeldud suunamiseks üldplaneeringus.

Promenaadikontserdid 2016-2020

31.07.20

Kui Siiri Sisask Mustvee rannapromenaadil 2015 aastal esines, ei osanud keegi ette aimata, et sellisest üritusest traditsioon võib saada. Aga õnnestunud kontsert pani erinevaid organisatsioone koos mõtlema ja LEADER-meetmesse ühisprojekti koostama. Nii esitati taotlus veel nelja promenaadi kontserdi jaoks-ikka selleks, et iga aasta maailma ilusamas kohas parimate inimestega kaunist muusikat nautida. Ja nii jätkus promenaadikontserdite sari – Mustvee rannapromenaadil sai aastatel 2016 – 2020 kuulata nii Kristjan ja Jaak Kaldat, Jassi Zahaarovit ja Margus Kappelit, Birgiti triot ning Hanna-Liina Võsa koos Olav Ehalaga. 

Mustvee kalmistu piirdeaed

31.07.20

Mustvee kalmistu on rahupaik, kus puhkavad koos erinevate uskude inimesed - surnuaial on mitu väravat - üks luterlastele, teine õigeusklikele ja kolmas vanausulistele.
See ainulaadne lahendus on vaatamisväärsus, mida peab hoidma ja säilitama.
Mustvee kalmistust on kujunenud turismiatraktsioon, millest ekskursioonibussid mööda sõidavad ja paljud inimesed mööda kõnnivad.
Seetõttu tehti korda ajahamba poolt puretud kalmistu väravad.

Kasepää laululava tantsuplats

5.05.20

 

 Peipsiveere programmi toel laiendati Kasepää Laululava esist tantsuplatsi. Laiendus katab kogu lavaesise ala.
Kasepää laululaval toimunud üritused on leidnud enamiku eestimaalaste jaoks kindla koha suveürituste kalendris - kes peab kohe külastama Peipsi Romantikat ja kes ei saa Ilma Kalevipoja Kala- ja veefestivalita.
Üritusi on teisigi ja neid jätkub pea igaks nädalavahetuseks suvel. Aga et tants märgade jalavarjude tõttu katki ei jääks, tuli suurendada olemasolevat tantsuala.

Laululava tantsuplatsi laiendamist rahastas Peipsiveere programm 2019 aasta tegevuskavast 10 470,30 euroga. Mustvee vald lisas omaosalusena 1 847,70 eurot.
Töid teostas Mcc Invest OÜ.

Kauplemiskeskus Mustvees

5.05.20

 

Mustvee turg läbis mai esimestel päevadel uuenduskuuri ja on nüüd tõeliselt kaasaegne ja silmatorkav.
Projekti kandis maaeluminister Peipsiveere arenguprogrammi 2019 tegevuskavasse, toetust anti 8 874,00 eurot, Mustvee valla omaosalus oli 1 566,00 eurot.
Selle rahaga soetati Mustvee turuplatsile 10 uut turuletti.
Letid valmistas OÜ Puukujurid

 

 

 

Eesti-Vene koostööprojekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ „Common Peipsi 2“

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Projekti elluviimise periood: 01.07.2019-31.12.2021.

Projektipartnerid

Projektis osaleb 9 partnerit.

Partnerid Eestist: Setomaa Vallavalitsus (juhtpartner), Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus.

Partnerid Venemaalt: Pihkva oblasti administratsiooni majandusarengu ja investeerimispoliitika komiteePihkva rajooni administratsioon ja Pihkva linna munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti kogueelarve: 5 199 139 eurot, millest 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

Projektis planeeritud tegevused on järgmised:

Eestis

Ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse.

Värskas: Ehitatakse statsionaarne kai, ujuvkaid paatidele, slipp, parkla, jäätmekäitlusrajatised, paigaldatakse valgustus, rekonstrueeritakse vana telefoni keskjaam sadamahooneks, kuhu rajatakse pesemisruumid ja tualetid, lammutatakse vana reoveepuhasti hoone. Luuakse võimalused kütusetankla rajamiseks sadamasse.

Tartus: Lodjaparki rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks hoone, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik. 

Luunjas: Ehitatakse statsionaarne kai, mis on mõeldud sildumiseks suurematele veesõidukitele. Sadama kasutajatele luuakse tingimused pilsi- ja reovee äraandmiseks ning vee ja elektri kasutamiseks.

Mustvees: Korrastatakse lõunamuul, ehitatakse jahtide sildumiskohad, kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks, paigaldatakse tuletõrjehüdrant, muuli valgustus ja elektriühenduspunktid.

Alutagusel (Vasknarva sadam): Süvendatakse sadama akvatoorium, mis ühendatakse Narva jõega, rajatakse kai  ja slipp, ehitatakse välja taristu (joogiveetorustik, lokaalne biopuhasti ning elektrivarustus).

Räpinas: Ehitatakse teenindushoone, kus on olemas pesemisvõimalused (dušid, saun), avalik WC, varjualusega kalapuhastusvõimalustega väliköök ning tehnilised ruumid veepuhastusseadme ja jäätootmismasina tarbeks. Kogu sadama teenindamiseks rajatakse uus puurkaev ning reoveepuhasti.

Venemaal

Tolbitsa külas Pihkva rajoonis ehitatakse sildumiskohad

Soetatakse kaater ühenduse pidamiseks maismaa ja Talabi saarte vahel.

Tšerjoha külas Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam.

Jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist (parandatakse aerotank, vahetatakse välja õhupuhur).

Projekti tulemused Eestis

  • Rajatakse 70 uut sildumiskohta (20 Värskas, 10 Vasknarvas, 10 Mustvees, 30 Luunjas)
  • Luuakse 14 uut töökohta  

Projekti tulemused Venemaal

  • Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tulemusel vastab selle reovesi Venemaa standarditele peamiste näitajate osas (v.a. fosfor).
  • Veepuhastusjaama ehitamise tulemusena saavad 2 000 Tšerjoha küla elanikku puhta joogivee.
  • Paraneb regulaarne transpordiühendus mandri ja Talabi saarte vahel.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht 

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisikud:

Aive Tamm,  e-posti aadress: aive.tamm@mustvee.ee,  telefon: 5309 0915

 

Mustvee valla puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Projekti nr 2014-2020.2.05.18-0104

Projekti periood 01.08.2018 - 31.12.2019

Toetuse summa eurot 83 408,8

Projekti raames kohandatakse Mustvee vallas 20 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele mistõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist

Peipsi piirkonna taristute arendamine

Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine" rajatakse Jõgevamaale Mustvee linna ja Kasepää piirkonda ühendav kergliiklustee, mis tagab piirkonna elanikele ja turistidele turvalise liikumise jalgsi ja jalgrattaga tugitoimepiirkonna ja tagamaa vahel. Lisaks kohalikele elanikele peatub piirkonnas hooajaliselt inimesi üle Eesti ja kaugemaltki. 

Kergliiklustee annab nii kohalikele, suvitajatele, kui turistidele võimaluse turvaliselt aega viita, koolis/lasteaias ja tööl käia ning teenuseid tarbida.

Projekti maksumus on 764 216,10 eurot, millest toetus 649 583,68 ja Mustvee valla omaosalus on 114 632,42.
Kergliiklustee valmis juunis 2020.

Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot

20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava ühisprojekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" toetuslepingu projekti juhtpartner Setomaa Vallavalitsus ja programmi korraldusasutus.

Projekti eesmärgiks on Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine ning veeturismiks arenguvõimaluste loomine.

Ühisprojekti jooksul ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse kaater reisijate veoks mandri ja saarte vahel ning jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist.  Projekti raames on kavas õppereisid Eestisse ja Venemaale, samuti korraldatakse töötuba, kus tutvustatakse parimaid praktikaid sadamarajatiste haldamisel ning sadama kasutajatele kvaliteetsete teenuste pakkumisel.

Projektis osalevad Eestist lisaks Setomaa Vallavalitsusele Tartu Linnavalitsus, Luunja, Mustvee, Alutaguse ja Räpina Vallavalitsused. Venemaalt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee,  Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal".

Projekti algab 1. juulil 2019 ja tegevused lõppevad 31. detsembril 2021.

Projekti kogumaksumus on 5 199 139 eurot, millest 82% ehk 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Mustvee vald korrastab projekti toel Mustvee jõe suubumiskohas lõunamuuli, millele rajatakse kergliiklustee ja ujuvkai. Tööd teostatakse 2020 aasta jooksul. Projekti Mustvee valla eelarve on 421 820,00 eurot, millest toetusena saame 337 456,00 eurot.
Kontakt: Aive Tamm 5309 0915, aive.tamm@mustvee.ee.

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Projekti eesmärk on tõhusalt toimiv ühinenud omavalitsus, mis suudab tagada elanikele kvaliteetseid  teenuseid ja kasutada Peipsi piirkonna potentsiaali parema arengu ja konkurentsivõime saavutamiseks.

 

Projektiga kavandatud tegevuste tulemused ja mõju:

1. Välja on töötatud ja rakendatud ühinenud omavalitsuse juhtimismudel ja struktuur ning teenuspiirkondade ja teenuskeskuste toimimise põhimõtted – võimaldab tagada elanikele kvaliteetsemaid teenuseid, suurema mahu juures on võimalik spetsialiseeruda ja kaasata kvalifitseeritud teenistujaid.

2. Toimiv ühistranspordi võrgustik – analüüsi tulemusena töötatakse välja uutel alustel valla õpilasliinid ja ühistranspordi võrk, mis tagaks ühenduse valla keskuse ja teenuskeskustega.

3. Valminud kogukonnakogu statuut lähtuvalt piirkondlikest eripäradest – kohalikel elanikel on senisest suuremad võimalused kohaliku elu küsimustes kaasarääkimisel ja tuleviku planeerimisel.

4. Valminud haridusvõrgu analüüs, töötatud välja haridusteenuse kvaliteedinõuded, mis on aluseks lasteaedade personali palgamäärade ühtlustamiseks – võimaldab tagada kuluefektiivsema ja jätkusuutliku haridusvõrgu, mis on üks olulisemaid probleemkohti ühinenud omavalitsuses.

5. Ühinemisjärgne tugi koordinaatori poolt aitab tagada, et ühinemislepingus kokkulepitud ühinemiseelsed ja –järgsed tegevused saaksid edukalt ellu viidud ning Peipsi piirkonda kui ääremaalisse kanti moodustuks omavalitsus, mis suudab konkureerida teiste Eesti piirkondadega.

 

Projekti kogumaksumus: 30 527 EUR. Toetuse summa: 20 000 EUR.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Lisainfo: Katrin Rajamäe (ühinemiskoordinaator), e-post: katrin@jaek.ee, tel: 513 8333.

 

Mustvee valla haridusvõrgu analüüs ja ühistranspordi analüüs

Projekti raames valmisid 2017. a:

1. Mustvee valla haridusvõrgu analüüs. Töö koostas OÜ Geomedia.

2. Mustvee valla ühistranspordi ja liikuvuse analüüs. Töö teostas OÜ Hendrikson & Ko.