Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Mustvee Vallavolikogu kinnitas Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ 6.märtsil 2019

otsus
strateegia

 

Mustvee valla arengukava 2018-2030

26. septembri istungil kinnitas Mustvee Vallavolikogu valla arengukava aastateks 2018-2030.

Arengukava dokument on kättesaadav siit või allpool pdf-failina.