Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus

 

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala sadam katastriüksusele (42001:001:0598) paadislipi ja ujuvkai ehitamisega kaasnevaks Avijõe süvendamiseks mahus 2300 m³ ja tahkete ainete uputamiseks mahus 500 m³.

Keskkonnaloa taotlusega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil