Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Seetõttu tuleb hoiduda nende sattumisest tavaprügi hulka.

Peamised kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:

  • aegunud ravimid
  • elavhõbedat sisaldavad termomeetrid (nt kraadiklaasid)
  • kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küüne- ja juukselakid, küünelaki eemaldid, õhuvärskendid jms)
  • vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid
  • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid
  • väetised ja pestitsiidid
  • rotimürk jm biotsiidid
  • kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid
  • elektri- ja elektroonikaseadmed (televiisorid, külmkapid, arvutid jms)
  • patareid ja akud

Kõik Mustvee valla kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb viia Mustvee valla piirkondlikku jäätmejaama Torma prügilasse, mis on avatud tööpäeviti kella 9–18 ja laupäeviti kella 9–16. Pühapäevadel ja riigipühadel on prügila suletud.

Mustvee valla elanikelt võetakse ohtlikke jäätmeid Torma prügilas vastu tasuta, sest prügilaga sõlmitud lepingu alusel maksab nende eest Mustvee Vallavalitsus. Erandiks on asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, sealhulgas eterniit, mille eest tuleb kõigil tasuda vastavalt Torma prügila hinnakirjale, vt https://tormaprugila.weebly.com/uploads/8/7/2/2/8722517/torma_pr%C3%BCgila_hinnakiri__alates_01.01.2023_.pdf

Vajadusel saab täpsemat infot Torma prügila telefonil 776 4789 või meiliaadressil: info@tormaprugila.ee