Raieloa taotlemine

Vastavalt looduskaitseseaduse §45 kohaselt tohib tiheasustusalal kasvavaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud,  raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Mustvee vallas on puude raie reguleeritud Mustvee Vallavolikogu  29.05.2019 nr 8 määrusega Raielubade väljastamise kord.

Üksikpuu üksikpuude raiumise korra tähenduses on kasvav puu, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on vähemalt 15 sentimeetrit.
 

Raieloa taotlus pdf
Raieloa taotlus docx