Surma registreerimine

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.

„Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-, pärimis- ja muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti surm ja anti surmatõend, siis juulikuust saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt ja kohalikku omavalitsusse minema ei pea," sõnas Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Niigi raskel ajal on inimese jaoks oluline, et asjaajamist ja käimisi oleks võimalikult vähe."

Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse. Sellega väheneb surnu lähedaste ajakulu, lisaks välditakse olukordi, kus lähedased peavad maksma riigile tagasi surnule väljamakstud toetusi või pensioni.

Arenduste tulemusel muutub surma põhjuste register elektroonseks ning paraneb surma põhjuste registri andmete kvaliteet. "Kaovad paberil arstlikud surmateatised ja arstid ei pea enam andmeid paberil surma põhjuste registrisse edastama," ütles Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.

 

Matusetoetuse taotlemine Mustvee vallas - matusetoetuse taotlus pdf , doc 

Mustvee vallas elanud isiku matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks makstav matusetoetus on 250 eurot.   

Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast.

Matusetoetust saab taotleda surma registreerimisel.

Matusetoetuse taotluse võib esitada peale surma registreerimist Mustvee Vallavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialistile Mustvee linnas või Avinurme, Lohusuu, Kasepää  või Saare teenuskeskuses.

Taotluse võib saata postiga aadressil: Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgeva maakond.

Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud avalduse võib saata e-posti aadressile: info@mustvee.ee

Õigusaktid:
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Perekonnaseisutoimingute seadus 

Perekonnaseadus