Hallatavad asutused

12.03.18

Koolid
Mustvee Kool
Avinurme Gümnaasium
Lohusuu Kool
Voore Põhikool
Peipsi Gümnaasium

Lasteaiad
Mustvee Lasteaed
Avinurme Lasteaed Naerulind
Tiheda Lasteaed
Voore Põhikool
Lohusuu Kool

Kultuuriasutused
Mustvee Kultuurikeskus
Avinurme Kultuurikeskus
Kasepää rahvamaja
Raja Vabaajakeskus
Saare rahvamaja

Raamatukogud
Mustvee Linnaraamatukogu
Avinurme raamatukogu
Ulvi raamatukogu
Kasepää raamatukogu
Voore raamatukogu
Raja raamatukogu
Lohusuu raamatukogu
Saare raamatukogu

Huvikoolid
Mustvee Muusika- ja Kunstikool

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KRISTA PINT