Hange "Küttepuude ostmine 2021/2022 a. kütteperioodiks Kääpa katlamajale

Mustvee Vallavalitsus kuulutab hanke küttepuude ostmiseks Kääpa katlamajale  2021.a. – 2022.a. kütteperioodil

Hanke kirjeldus

Vorm 1 Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Vorm 2 Maksumuse esildis