Hajaasustuse programm 2018

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas __________.
Taotluste esitamise tähtaeg oli ___________.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel