Hajaasustuse programm 2019

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas 11.märtsil.
Taotluste esitamise tähtaeg oli 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Toetuse saajad 2019.aastal