Hübriidkoosolekute korraldamiseks vajalike tehniliste vahendite soetamine

Projekti eesmärgiks on viia Mustvee valla kogukondade töökorraldus uuele innovaatilisele tasemele, mis vastab tänapäeva väljakutsetele. Eesmärgi täitmiseks soetati konverentsikaamerad (6 tk kokku) hübriidkoosolekute korraldamiseks, mida kasutatakse Mustvee valla erinevates piirkondades ning Mustvee linnas. 

Projekti rahastati Euroopa Maaelu Arengu Leader programmist summas 5 546,88 eurot. Projekti kogumaksumus on 6163,20 eurot.