Mustvee Valla Teataja infoleht

Väljaandja: Mustvee Vallavalitsus

Küljendus: Seitung AS

Trükk: Kroonpress AS

Kohaletoimetamine: Omniva

Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus, v.a juuli.

Vallaleht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Mustvee valla postkastidesse tasuta.

Oktoobrikuu infoleht ilmub 17.oktoobril.

Kaastöid, kuulutusi ja ettepanekuid oktoobrikuu infolehte ootame 10.oktoobriks e-posti aadressile: leht@mustvee.ee

Toimetajal on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.