Piirkonnapolitseinik

PPA Lõuna prefektuur
Tartu politseijaoskond
Mustvee piirkonnapolitseinik Stefani Korman 
 

Telefon: 776 8406; 504 2016

Kodanikukaitse

Hädaabinumber 112 (ööpäevaringne)

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei appi kutsumiseks.

Helista, kui sinu arvates on ohus keskkond või kellegi elu, tervis või vara, näiteks

 • vaja on kiiret arstiabi;
 • toimus liiklus- või muu kannatanutega õnnetus;
 • inimene on uppumas;
 • inimene on kuskile kinni jäänud;
 • on tulekahju või selle kahtlus;
 • on gaasiavarii või -leke;
 • leiad lõhkekeha;
 • toimus plahvatus või on selle oht;
 • toimus varing või on selle oht;
 • on tugev õhureostus;
 • on veereostus;
 • on pinnareostus;
 • ohtlik metsloom on linnas.

Ütle rahulikult

 • Mis juhtus? Kirjelda ohtu või õnnetust, mis sundis helistama.
 • Kus juhtus? Ütle aadress või juhata võimalikult täpselt teed.
 • Kas keegi sai viga? Mitu kannatanut on ja milline on nende seisund?
 • Oma nimi ja telefoninumber, millelt helistad. Vajaduse korral helistavad päästekorraldajad tagasi, nt täpsustavad asukoha, maja, korterinumbri vms.

Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt.

Ära katkesta kõnet enne, kui oled saanud selleks loa.

NB! Hädaabinumber 112 ei ole naljanumber. Ükski helistaja ei jää tänapäeval anonüümseks. Naljatajaid karistab politsei. 

OLULISED TELEFONINUMBRID:

Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon: 612 3000

Perearsti nõuandetelefon: 1220

Lasteabi: 116 111

Usaldustelefon: 126 (eesti k), 127 (vene k)

Mürgistusteabeliin: 16662

Päästeala infotelefon: 1524

Maanteeinfokeskus: 1510

Elektrilevi rikketelefon: 1343

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313

Mustvee valla kriisikomisjon

Mustvee vallavalitsuse 13.08.2020 otsusega nr 518 on kinnitatud Mustvee valla kriisikomisjon koosseisus:

esimees:         Aivar Lainjärv - vallavanem

aseesimees:   Koit Prants - abivallavanem

liikmed:           Aivar Parfojev - Avinurme teenuskeskuse haldusjuht

  Lembit Mangulson - Kasepää teenuskeskuse haldusjuht

  Einar Hinno - Lohusuu teenuskeskuse haldusjuht

  Kristi Väits - vallavalitsuse liige

  Aare Uleksin - vallavalitsuse liige

  Taivo Kruusaauk - Saare teenuskeskuse haldusjuht

  Jalmar Ernits - Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo Mustvee kordoni juht

  Tarmo Laaniste - Kaitseliidu Jõgeva Maleva malevapealik

  Taavi Müürsepp - Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna Mustvee PK    2 komandopealik.