Mustvee valla valimiskomisjon

Mustvee valla valimiskomisjon

Esimees: Daisy Utsar

Liikmed:  Marju Soop, Jana Prost, Reili Tooming, Anneli Kaasik

Asendusliikmed: Jane Oja, Tiina Piigats. 

Vallavolikogu otsus 30.juuni nr 32

 

Valimiskomisjoni ülesanded

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisel valimisliitude ja erakondade kandidaatide registreerimine ning valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine.

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses volikogu liikme volituste peatamine ja lõpetamine ning peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid.