Tunnustamine Mustvee vallas

Tunnustame tublisid tegijaid meie vallas!

16.- 30. novembrini 2020 on võimalik esitada ettepanekuid, keda tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate autasudega – aukodaniku nimetuse, teenetemärgiga või „Aasta tegu 2020" tiitliga.
Mustvee valla aukodanik
Mustvee valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Mustvee vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
Mustvee valla teenetemärk
Mustvee valla teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Mustvee vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Mustvee vallas.
Mustvee valla „Aasta tegu 2020"
Mustvee valla auhind „Aasta tegu" on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud vallale tuntust.
Ettepanekud tunnustuste nominentide kohta esitada Mustvee vallavalitsusele kirjalikult
e-posti aadressile info@mustvee.ee või postiga Tartu tn 28 Mustvee linn.
Vastav blankett on leitav Mustvee valla kodulehelt.
Aukodaniku märgi ja tunnistuse, teenetemärgi ning „Aasta tegu 2020" tiitli annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Mustvee valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Olge aktiivsed kandidaate esitama, et tublid ja teenekad inimesed saaksid vääriliselt tunnustatud!

Infot saab Mustvee vallavalitsusest ning valla veebilehelt.

 

Krista Pint, avalike suhete spetsialist

Mustvee valla tunnustamise kord 

Ettepanek tunnustamiseks

Mustvee Valla aukodanik

25.02.20
1. EENOK HAAMER

Mustvee Valla teenetemärk

25.02.20

1. ZINAIDA PALK
2. NATALJA TUMANOVA
3. EVELI TOOMING

 

Aasta Tegu 2019 tiitli sai  Eesti I seebihokiturniir Avinurmes

Mustvee Valla Aasta Tegu 2018

Mustvee vald tänas oma tublisid tegijaid EV 101 pühendatud pidulikul kontsert-aktusel Mustvee Kultuurikeskuses 20.veebruaril.

Mustvee valla auhind „Aasta Tegu" on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud vallale tuntust.

 Aasta Tegu valimisel osalesid veebiküsitluse kaudu valla elanikud, tiitli andmise otsustas vallavalitsus 14.veebruari istungil

2018. aasta nominentideks olid:

  1. Grossi toidukaubad kaupluse avamine Mustvee linnas
  2. Olerex tankla avamine Mustvee linnas
  3. Loodusainete õppeklassi avamine Mustvee koolis
  4. Tiheda lasteaiahoone rekonstrueerimistööd
  5. Võtikvere – Mustvee teelõigu rekonstrueerimine
  6. Mustvee valla aastapäeva matk Mustvee – Avinurme
  7. Jahtklubi hoone avamine Mustvees

Tasavägise hääletuse tulemusena anti seekord välja kaks tiitlit Mustvee valla aasta tegu 2018

 Mustvee Jahtklubi 

Mustvee Jahtklubi rajas LEADER projekti toel 2018.aastal õppehoone Mustvee linna.
Jahtklubi korraldab väikelaevajuhtide koolitusi, et Peipsi järv oleks aktiivselt kasutuses vabaajaveetmise kohana. Jahtklubil on plaanis lisaks koolitustegevusele hakata korraldama laagreid noorte merendusalase huvi kasvatamiseks. 

OG Elektra AS 

OG Elektra AS rajas aastal 2018 kaupluse Mustvee linna. Koos kauplusega rajati korralik kergliiklustee kaupluse juurest kuni Tartu tänavani, samuti asfalteeriti üks lõik Tähe tänavast.  Uus kauplus parandab kohalike ostlemise võimalusi. Avatud kauplus loob ostjatele paremaid tingimusi nii kauba valiku osas, lühendab järjekordi ning mõjutab ka kaupade hindade kujunemist