Kodus hääletamine 2021. a kohalike omavalitsuste valimistel

Kodus hääletamiseks saab taotlusi esitada 15. - 17. oktoobril.

15.-16. oktoobril võetakse taotlusi vastu 12.00 – 20.00,

17. oktoobril 09.00 – 14.00.

Kodus hääletamise taotlus tuleb esitada kas kirjalikult või telefoni teel suuliselt.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:

1) terviseseisundit;
2) kõrget iga;
3) raskeid teeolusid;
4) transpordivõimaluste puudumist;
5) muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamist korraldama määratud jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, siis teavitab ta taotluse esitajat sellest ise telefoni teel või kirjalikult (e-kirjaga). Jaoskonnakomisjon peab selgitama asjaolusid, mille tõttu kodus hääletamise taotlust täita ei saa.

Kodus hääletamise korraldamist koordineerib valla- või linnasekretär, kes annab vastutavale jaoskonnakomisjonile kodus hääletamise korraldamise ülesande.

Esitage taotlus kirjalikult e-posti aadressil daisy.utsar@mustvee.ee või suuliselt tel 5568 3418.