"Euroopa horisondi" 2024.a taotlusvoorude teemade tutvustamine

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud kogukonnad" 2024. a. taotlusvoorude teemade tutvustamiseks.

Euroopa horisont on teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogramm, mille eesmärk on toetada nn suurtele väljakutsetele lahenduste otsimist, sh teaduse ja ettevõtluse/tööstuse tihedamas koostöös

Programmis on oodatud osalema kõik teadusasutused, ettevõtted (sh VKEd ja idufirmad) ja tööstus, MTÜd, kodanikuühendused, riigiasutused (ministeeriumid, omavalitsused, allasutused) ja erialaliidud.

Olenevalt taotlusvoorust on rahastusmäär 70% kuni 100 %. Konsortsiumides tuleb moodustada konsortsium, kus on minimaalselt 3 erinevast asutusest 3 erinevast Euroopa Liidu või assotseerud riigist (nt. Norra, Türgi, Albaania jt).

Nõuded partnerile on lihtsad: kindel roll ja ülesanded projektis, pädevus ülesannete täitmiseks, võime teha oma projektiosa raamatupidamist. Rohkem nõuded partnerile ei ole.

2024. aasta taotlusvoor avanes juba 17. oktoober ja tähtajad on veebruari lõpus. Järgmisel aastal selles valdkonnas (klaster 6) rohkem voore ei avane. Seega, kasutage võimalust tutvuda taotlusvooru teemadega!

Veebiseminaridel annavad avatud teemadest ülevaate Euroopa Horisondi konsultandid Katrin Saar ja Priit Kilgas:

29. novembril 2023 kell 10.00–13.00 – kliima, elurikkus, keskkond, registreerida saab siin.

6. detsembril 2023 kell 09.00–12.00 – põllumajandus, toit, ring- ja biomajandus, kogukonnad, registreerida saab siin.

Veebiseminarid on eestikeelsed ja toimuvad Teamsis. Palume registreeruda hiljemalt üks päev enne seminari. Registreerunud osalejatele saadetakse link veebiseminaril osalemiseks.